Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
  • Välkommen till Skärholmen

  • Välkommen till Skärholmen

  • Välkommen till Skärholmen

Skärholmens Fastighetsägare

Skärholmens Fastighetsägare är en ideell förening som samlar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i området. Vi har varit verksamma sedan 2008 och arbetar för att stadsdelarna i Skärholmen ska vara trygga och trivsamma. Dessutom ska de vara väl fungerande att bo, arbeta och trivas i.

Alla fastighetsägare, lokalfastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg är välkomna att ansluta sig. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med stadsdelsförvaltning och polis.

Vår vision är att Skärholmen ska vara en del av Stockholm med bra rykte och högt anseende. För att komma dit arbetar vi med att positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokaler. Det gör vi genom att sätta fokus på vikten av en tilltalande miljö, en bra stadsplanering, effektiva kommunikationer och en ökad upplevd trygghet.

I vår folder kan du läsa mer om vår verksamhet!


Samarbetspartners

Skärholmens Fastighetsägare samarbetar med flera aktörer som är verksamma i och utanför Skärholmens stadsdelsområde. Några av dessa är:

Föreningen arbetar också tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen och Jobbtorg i arbetsgruppen Ungdomar i fastighetsarbete.


Bli medlem

Kontakta någon av oss som arbetar på föreningskansliet för att bli medlem i Skärholmens Fastighetsägare

Kontakta oss

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 15 mars 2017, kl. 13.30 – 15.00. Mötet är som vanligt i föreningskansliets lokaler på Måsholmstorget 3, i Skärholmen. Handlingar samt inbjudan/kallelse och förslag på dagordning mejlas ut till deltagarna innan mötet.

 

Skärholmens Träd