Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Styrelsematerial

2019

Styrelsemöte 20 november 2019

Dagordning Styrelsemöte 2020-11-20

Protokoll_Styrelsemöte_2019-11-20

PP till styrelsemöte 2019.11.20

Bilagor

Föregående_protokoll styrelsemöte Skafast 2019-09-25

Förslag_Verksamhetsplan 2020 inkl budget_PDF

Förslag_Årsplanering styrelse Skärholmens fastighetsägare 2020

 

Styrelsemöte 25 september 2019

Dagordning Styrelsemöte Skafast 2019-09-25

Föregående protokoll Skafast styrelsemöte 2019-05-22

 

Styrelsemöte 22 maj 2019

Dagordning 2019-05-22

Föregående protokoll Skafast styrelsemöte 6-3-2019

 

Årsstämma 20 mars 2019

Protokoll stämma Skafast 20-3-2019

Protokoll Skafast konstituerande styrelsemöte. 20-3-2019

 

Styrelsemöte 6 mars 2019

Dagordning 2019-03-06

Bilagor

Bilaga 1. Föregående protokoll Styrelsemöte Skärholmens Fastighetsägare 2019-01-23

Bilaga 2. Dagordning årsstämma 2019

Bilaga 3. Arsredovisning 2018

Bilaga 4. Verksamhetsberättelse 2018

Bilaga 5. Medlems- och serviceavg. 2019

Bilaga 6. Verksamhetsplan 2019 inkl budget

Bilaga 7. Rutin samordning förenings-och aktivitetsbidrag

Bilaga 8. Ansökningsformulär, förenings & aktivitetsbidrag

Dagordning 2019-03-20 Konstituerande

 

Brottsplatskartor 2018

Brottsplatskarta Skärholmen 2018

Brottsplatskarta Vårberg 2018

Brottsplatskarta Sätra 2018

Brottsplatskarta Bredäng 2018

 

Styrelsemöte 23 januari 2019

Dagordning 2019-01-23

Protokoll Styrelsemöte Skärholmens Fastighetsägare 2019-01-23

Bilagor

Bilaga 1. Föregående protokoll styrelsemöte Skafast 2018-11-21

Bilaga 2. Rutin samordning förenings-och aktivitetsbidrag

Bilaga 3. Ansökningsformulär_förenings-aktivitetsbidrag_20190116

2018

Styrelsemöte 21 november 2018

Dagordning 2018-11-21

Årsplanering 2019

Verksamhetsplan 2019 inkl budget

Protokoll styrelsemöte Skafast 2018-11-21

Inskannat och underskrivet protokoll styrelsemöte Skärholmens Fastighetsägare 2018-11-21

Bilagor

Bilaga 1. Föregående protokoll styrelsemöte 2018-09-26

Presentationer

Flyttning av fordon tomtmark av Jarina

Länk till radio intervju om situationell brottsprevention

 

Styrelsemöte 26 september 2018

Dagordning 2018-09-26

Protokoll styrelsemöte Skärholmens Fastighetsägare 2018-09-26

LOV3-områden

Rutiner kring minnesplatser i Skärholmens stadsdelsnämndsområde

 

Bilagor till styrelsemötet

Bilaga 1. Föregående protokoll 2018-05-30

Bilaga 2. Uppföljning Skärholmen 2018 T2

 

Extra stämma och styrelsemöte 30 maj 2018

Dagordning 2018-05-30

Protokoll styrelsemöte Skärholmens Fastighetsägare 2018-05-30

Protokoll extra stämma 2018-05-30

Brottsplatskartor 2017:

Bredäng

Skärholmen 

Sätra

Vårberg

 

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte 21 mars 2018

Protokoll – Årsstämma 2018

Konstituerande styrelsemöte 21 mars 2018

Bilagor till årsstämman och det konstituerande styrelsemötet hittar ni lite längre ner på denna sida.

 

Styrelsemöte 7 mars 2018

Dagordning 2018-03-07

Protokoll styrelsemöte Skärholmens Fastighetsägare 2018-03-07

 

Styrelsemöte 24 januari 2018

Protokoll styrelsemöte Skärholmens Fastighetsägare 2018-01-24

Bilaga 1. Stockholmshem 2022

Bilaga 2. Södra sidan – Skärholmsandan

Bilaga 3. SKHLM 2018

Bilaga 4. Förbifarten Trafikverket

Dagordning 2018-01-24

Föregående protokoll styrelsemöte Skafast 2017-11-22

 

Bilagor och protokoll från årsstämma 2018: 

Bilaga 1 Protokoll styrelsemöte Skärholmens Fastighetsägare 2018-01-24

Bilaga 2 Stadgar 2008-08-13

Bilaga 3 Dagordning årsstämma 2018

Bilaga 4 ÅR 171231 Skhlm

Bilaga 5 Verksamhetsberättelse 2017

Bilaga 6 Medlems o serviceavg 2018

Bilaga 7 Verksamhetsplan 2018 inkl budget rev 2017-11-21

 

2017

Trygghetsmätning 2017 Skafast

Trygghet i stadsdelen Skärholmen resultaredovisning 2017 års värden

Protokoll Styrelsemöte 2017-11-22

Bilaga 2. Årsplanering Styrelse Skafast 2018

Bilaga 3. Verksamhetsplan 2018 inkl budget

Protokoll styrelsemöte Skärholmens Fastighetsägare 2017-09-19

Fokus Skärholmen – informationsmöte 13 sept-17

FS Trygghetscertifiering 2017-08-22

Seminarium Våld i nära relation;

Uppföljning Ekonomi Skärholmen 2017

Uppföljning Ekonomi Skafast T2, del 1

Uppföljning Ekonomi Skafast T2, del 2

Protokoll styrelsemöte Skärholmens Fastighetsägare 2017-05-31

Skärholmen BOPS

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2017-03-29 Skärholmens Fastighetsägare

Protokoll årsstämma 2017-03-29 Skärholmens Fastighetsägare

Protokoll 2017-03-15, tillhörande bilagor; Bilaga 5 Bostäder till nyanlända

Protokoll 2017-01-25

2016

Protokoll-2016-11-23

Protokoll 2016-09-22, tillhörande bilagor: Bilaga 5.1 Uppföljning 2016, T2, Bilaga 6.1 Reseskildring från Amsterdam 2016, Bilaga 6.2 Studiebesök Helsingborg Malmö 10-11 nov 2016, program, Bilaga 7.1 Information Boverket, Bilaga 7.2 Fokus Skärholmen, trygga stadsmiljöer, kravställningar 16-07-07, ver 2

Protokoll 2016-05-26

Protokoll årsstämma 2016-03-31

Protokoll 2016-02-25

2015

Protokoll 2015-11-25

Protokoll 2015-09-23

Protokoll 2015-03-19, konstituerande styrelsemöte

Protokoll 2015-03-19, årsstämma

Protokoll 2015-03-04