Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd

  • Föreningens medlemmar stödjer olika lokala föreningar och organisationer som genom att aktivera barn och unga eller erbjuda fritidssysselsättning för särskilda grupper, verkar för en tryggare stadsdel.
  • Skärholmens Fastighetsägare har en samordnande roll av medlemmarnas aktivitetsstöd genom att två gånger per år samla alla ansökningar och förbereda inför eventuellt aktivitetsstöd.
  • Förening/organisation ansöker genom att fylla i blankett (Ansökningsformulär) som skickas till info@skafast.se. Märk mailet med ”Ansökan om Aktivitetsstöd”
  • Ansökan ska ha inkommit Skärholmens Fastighetsägare senast 1 april respektive senast 1 oktober.
  • Beslut meddelas senast 2 maj respektive 1 november.