Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Författar Arkiv

Helt, rent och tryggt!

Nyhetsbrev från Skärholmens Fastighetsägare

Trygghet och säkerhet blir allt viktigare i vårt boende och det är två av våra hjärtefrågor.
Genom att bygga rätt från början kan man minska både kostnaderna och risken för brott och således öka tryggheten för hyresgästerna. Skärholmens Fastighetsägare har tillsammans med sina systerföreningar arbetat fram en checklista som medlemmarna kan få tillgång till i sin projektering.

För våra medlemmars befintliga fastighetsbestånd erbjuder vi våra trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

För att skapa ett tryggare och trivsammare Skärholmen arrangerar vi även, tillsammans med Skärholmens Stadsdelsförvaltning, trygghetsvandringar där vi ser över den yttre miljö och tar fram åtgärdsförslag.

En nedskräpad miljö ger större otrygghet och därför stödjer vi och uppmanar alla att vara med i Håll Sverige Rents aktioner mot nedskräpning.

Det här och mycket mer kan du läsa om i vårt senaste nyhetsbrev

Läs mer

Trygghetsbesiktning

– En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Skärholmens Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Innan en trygghetsbesiktning får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär, detta för att besiktningsmannen ska kunna sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter sker den fysiska besiktningen.

Läs mer