Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar för ökad trygghet och trivsel

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.

Skärholmens Fastighetsägare arrangerar trygghetsvandringar i samarbetar med Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen. Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas.

Trygghetsvandringen genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, det vill säga fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret samt Polisen och medborgare. Trygghetsvandringen resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag som apporteras till berörda parter för åtgärd. Vid kommande trygghetsvandringar följs upp vilka åtgärder som genomförts. Som fastighetsägare i området är detta dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Hör av dig så berättar vi mer: info@skafast.se

Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund
Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund