Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar för ökad trygghet och trivsel

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.

Skärholmens Fastighetsägare arrangerar trygghetsvandringar i samarbetar med Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen. Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas.

Trygghetsvandringen genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, det vill säga fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret samt Polisen och medborgare. Trygghetsvandringen resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag som rapporteras till berörda parter för åtgärd. Vi gör även uppföljande trygghetsvandringar för att följa upp vilka åtgärder som genomförts. Som fastighetsägare i området är detta dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Hör av dig så berättar vi mer: info@skafast.se

Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund
Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund

Under våren 2023 är följande trygghetsvandringar inplanerade:

4/5 Vårberg
9/5 Skärholmen
16/5 Sätra
23/5 Bredäng

Under våren genomför vi trygghetsvandringarna när växtligheten kommit igång för att kunna titta på sly, buskage och annat som kan skymma sikten och skapa otrygga platser. Självklart tittar vi som vanligt även på skadegörelse med mera som påverkar trygghet och trivsel.

Mer information om rutter och tider kommer.
Även boende är välkomna att delta.