Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar för ökad trygghet och trivsel

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.

Skärholmens Fastighetsägare arrangerar trygghetsvandringar i samarbetar med Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen. Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas.

Trygghetsvandringen genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, det vill säga fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret samt Polisen och medborgare. Trygghetsvandringen resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag som rapporteras till berörda parter för åtgärd. Vi gör även uppföljande trygghetsvandringar för att följa upp vilka åtgärder som genomförts. Som fastighetsägare i området är detta dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Hör av dig så berättar vi mer: info@skafast.se

Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund
Trygghetsvandring i Sätra. Foto: Stefan Granlund

Under hösten 2022 är följande trygghetsvandringar inplanerade, med start kl 16.00:

Inbjudan Vårberg – 1 november
Inbjudan Skärholmen – 7 november
Inbjudan Sätra – 14 november
Inbjudan Bredäng – 21 november

Även boende är välkomna att delta.

Klicka på respektive datum för att ladda ner inbjudan med karta som pdf.