Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Verksamhet

Övergripande mål och vision

Skärholmens Fastighetsägares mål är att positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter i stadsdelsområdet Skärholmen. Visionen är att Skärholmen ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Skärholmens Fastighetsägare arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer. Här kan du läsa mer om BID

Verksamhetsmål

  • Högt anseende och status
  • Tilltalande fysisk miljö
  • Ändamålsenlig stadsplanering effektiva kommunikationer
  • Ökad upplevd trygghet

Skärholmens Fastighetsägare arbetar bland annat med:

Såhär hanterar vi GDPR

Vill du veta mer om föreningens arbete, medlemsnyttan, våra mål och hur vi vill nå dit?

Här kan du ladda ner kort information om Skärholmens Fastighetsägare