Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Verksamhet

Övergripande mål och vision

Skärholmens Fastighetsägares mål är att positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter i stadsdelsområdet Skärholmen. Visionen är att Skärholmen ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Verksamhetsmål

 • Högt anseende och status
 • Tilltalande fysisk miljö
 • Ändamålsenlig stadsplanering effektiva kommunikationer
 • Ökad upplevd trygghet

Övrig verksamhet

 • Löpande samarbete med Skärholmen närpolis
 • Medlem i lokala brottsförebyggande rådet
 • Framtagande och uppdatering av fastighetsägarkartor vid behov
 • Medverkan under boendedialoger
 • Översyn av parkeringsytor
 • Inventering av fysisk miljö
 • Omhändertagande av kundvagnar
 • Löpande nätverkande med medlemmar och övriga aktörer i Skärholmens stadsdelsområde
 • Samordning av förenings- och aktivitetsstöd

Såhär hanterar vi GDPR