Verksamhet

Övergripande mål och vision

Skärholmens Fastighetsägares mål är att positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter i stadsdelsområdet Skärholmen. Visionen är att Skärholmen ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Skärholmens Fastighetsägare arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer. Här kan du läsa mer om BID

Det finns många teorier om hur brott uppstår. Inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet finns framför allt två teorier som Skärholmens Fastighetsägare arbetar utifrån; ”Rutinaktivitetsteorin” och ”Fixing Broken Windows”. Läs mer om de två teorierna

Verksamhetsmål

  • Högt anseende och status
  • Tilltalande fysisk miljö
  • Ändamålsenlig stadsplanering effektiva kommunikationer
  • Ökad upplevd trygghet

Skärholmens Fastighetsägare arbetar bland annat med:

Såhär hanterar vi GDPR