Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Einar Mattsson rustar upp i Vårberg

Einar Mattsson rustar upp i Vårberg

När Einar Mattsson rustar upp sina fastigheter i Vårberg tar man ett helhetsgrepp, från stambyte till utomhusmiljön, det ökar både den upplevda tryggheten och trivseln.

Läs mer

Trygghetsvandringar Skärholmen

Vid en trygghetsvandring identifieras otrygga platser i ett område. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Läs mer

Svensk modell för BIDs ska utredas av Boverket

Regeringen avser att ge Boverket i uppdrag att utreda möjligheterna kring att använda BID-modellen (Business Improvement Districts) i Sverige.

Skärholmens Fastighetsägare som arbetar utifrån BID-modellen sedan 2008 välkomnar utredningen. I samverkan med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret mfl är det ett framgångsrikt koncept för ökad upplevd trygghet och trivsel.

Regeringen vill utreda möjligheterna att använda BID-modellen

Allt för många människor i Sverige bor i dag i områden med socioekonomiska utmaningar. En framgångsrik metod i andra delar av världen för att bekämpa utanförskap och skapa tryggare bostadsområden är genom lokal samverkan mellan fastighetsägare, så kallade Business Improvement Districts (BID) eller platssamverkan. Det innebär att fastighetsägare tillsammans med boende och offentliga aktörer lyfter ett område genom bl.a. investeringar i den offentliga miljön, fastigheter och i trygghetsskapande åtgärder.

Regeringen avser att ge Boverket i uppdrag att utifrån internationella förebilder se över eventuella hinder för att använda sig av metoden i Sverige.  Läs mer på regeringens hemsida 

Läs även artikel i Fastighetstidningen.

Läs mer

Sätra SK genomför tillsynsvandringar

I går gick första tillsynsvandringen i samarbete med Sätra SK av stapeln. Sätra SK är en förening i Stockholm där hela verksamheten är uppbyggd kring dam- och flickfotboll.

Läs mer

Anpassad trygghetsvandring

En väl omhändertagen utemiljö i våra stadsdelar är viktigare än någonsin nu under pandemin när många fler är hemma.

Läs mer