Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Platssamverkan

Platssamverkan i Bredäng, Sätra och Vårberg

Skärholmens Fastighetsägare deltar i platssamverkan i Bredäng, Sätra och Vårberg där vi diskuterar vad vi tillsammans kan göra för att öka tryggheten och trivseln i områdena. I Sätra är Stadsdelsförvaltningen sammankallande och i Vårberg samt Bredäng är det fastighetsägarföreningen.

Vid dessa möten deltar representanter från stadsdelsförvaltningen, polisen, Trafikkontoret, SL/MTR, fastighetsägare och föreningen. Under dessa möten hittar vi formen för en bra samverkan. Därför uppmanar vi alla medlemmar att vara med på dessa platssamverkansmöten i respektive område.

Vid platssamverkansmöten i Vårberg deltar även fastighetsägare som ännu inte är medlemmar. Det tycker vi är positivt då vi tror på att ju fler vi är som samverkar ju längre når vi. Dessutom hoppas vi att de ska se fördelarna med att bli medlemmar i föreningen och få tillgång till såväl nätverk och annan medlemsnytta.

Fokus Skärholmen

Föreningen har en löpande dialog med projektet Fokus Skärholmen. Detta är ett stort projekt där föreningen kan vara med och stötta med de delar som berör platssamverkan i Fokus Skärholmen. Bland annat har stort fokus legat på utvecklingen av torget i Skärholmen.

Kungens kurva

Vi har även en dialog med Kungens Kurvas fastighetsägarförening för att hitta ett bra samarbete. Kungens Kurva tillhör Huddinge kommun men är intressant även för Skärholmen då även Kungens Kurva kan bidra till att den här regionen blir en intressant plats att bo och verka i.

Lokala Brå

Förutom olika platssamverkansprojekt deltar vi i lokala Brå-möten. Dessa är gemensamma för alla fyra stadsdelarna i Skärholmen. Fastighetsägarföreningen kommer att hålla i en arbetsgrupp mot våld i nära relationer, målet är att bland annat hitta ett arbetssätt för hur vi kan ta fram ett koncept för hur man anmäler våld i nära relationer för den som är utsatt. Kanske kan det även leda till utbildning för våra områdesvärdar och tekniker så att vi kan förebygga detta våld.