Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Våld i nära relation

Informationsmaterial mot våld i nära relation

våld i nära relationEn av de vanligaste polisanmälda våldsbrotten i socioekonomiskt utsatta områden är våld mot kvinnor och barn. Ofta handlar det om våld i nära relationer som begås inomhus.

Arbetet för att förebygga våld i nära relationer ingår därför som en naturlig del i föreningens arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet. Syftet med detta är att fler kvinnor och barn som utsätts för våld skall söka och få hjälp för att kunna ta sig ur sin situation. Därmed skall antalet offer för våldsbrott minska.

Genom vår systerförening Fastighetsägare i Järva har vi ett samarbete med Alla Kvinnors Hus där vi kommer att arrangera seminarier och utbildningar för våra medlemmar.

Vi har också tagit fram informationsmaterial riktad mot den som är utsatt eller är orolig för att någon i sin närhet är utsatt. Materialet finns för att sätta upp i trapphus (A5), tvättstugor (50×70 cm) samt kort information i visitkortsstorlek. Vi har också tagit fram ett informationsblad riktad mot dem som arbetar i fastigheterna.

Materialet är tryckt och finns att hämta hos oss på kansliet. Hör av dig så kommer vi överens om en tid så att vi är på plats. oliver.berger@skafast.se

Här kan du ladda ner materialet (lågupplöst pdf) för att läsa det: