Författar Arkiv

Trond Hannerstig, Ulrica Berglöf Lilja, Sofia Jakobsson Sandin, Münibe Demirkiran, Clara Lindblom, Magnus Borgsten, Jonathan Sjösvärd, Stefan Granlund.

Möte med bostadsborgarrådet om trygghetsfrågor i Skärholmen

I Skärholmen har fastighetsägare, stadsdelsförvaltning och polis en tät samverkan i många frågor som rör trygghet och trivsel i hela stadsdelsområdet. Tillsammans med Svenska Bostäder anordnade vi en träff med Bostadsborgarrådet Clara Lindblom för att berätta mer och diskutera trygghetsfrågor och samverkan.

Läs mer

Sätra SK genomför tillsynsvandringar på uppdrag av Skärholmens Fastighetsägare

Sätra SK genomför tillsynsvandringar på uppdrag av Skärholmens Fastighetsägare

Under hösten 2023 ingick Skärholmens Fastighetsägare ett samarbete med Sätra SK som fick i uppdrag att utföra tillsynsvandringar i Sätra och Bredäng. Under fem vandringar gjordes fler än 40 felanmälningar och nu har samarbetet förlängts. Det innebär att Sätra SK fram till och med juni 2024 kommer att genomföra minst tio tillsynsvandringar enligt en fastlagd och överenskommen rutt inom Skärholmens stadsdelsområde.

Läs mer

Nyhetsbrev från Skärholmens Fastighetsägare

Trygghetsskapande åtgärder måste intensifieras

Under 2023 har platssamverkan fortlöpt och vi har genomfört platsaktiveringar, trygghetsvandringar och centrumbesiktningar i samverkan med både stadsdelsförvaltningen och polisen. Trygga trappan har utretts med finansiering från BRÅ och utvärderingen visar att modellen har fungerat väldigt bra och gett stora positiva effekter. Läs gärna mer här.

Läs mer