Trygga trappan

Trygga trappan

För att öka tryggheten för hyresgästerna ytterligare sker ett utökat samarbete mellan fastighetsägare och polisen genom Stockholmsmodellen av Trygga Trappan.

Trapphushäng kan skapa kostsamma problem till följd av skadegörelse samt upplevd otrygghet för de som bor i huset. Våra medlemmar arbetar aktivt med att upprätthålla och skapa trygga och säkra boendemiljöer. Det kan handla om att ha bra skalskydd, åtgärda klotter och att ha täta ronderingar av personalen. Ibland behövs det dock nya verktyg för att hyresgästerna ska uppleva ökad trygghet och därför startade vi arbetet med metoden Trygga Trappan i Skärholmen. Trygga Trappan är ett verktyg för fastighetsägaren som handlar om att snabba upp processen genom att fastighetsägaren ger polisen fullmakt att bötfälla obehöriga direkt på plats.

Det innebär att bara de som bor eller ska besöka någon i ett hus är behöriga att vistas i trapphuset. Fastighetsägaren sätter upp information om detta i trapphusen och polisen kontrollerar de utsedda adresserna regelbundet. De som inte har anledning att vara i huset och som skapar ordningsproblem kan få böter för olaga intrång direkt på plats av Polisen.

Föreningen har tillsammans med våra medlemmar kartlagt och identifierat ett antal adresser som initialt ingår i Trygga trappan, först ut var Stockholmshem och Svenska Bostäder. Detta har möjliggjorts bland annat tack vare medarbetarnas observationer och rapporter i Embrace. (läs mer om Embrace det här) 

Effektutvärdering av Trygga trappan som brottsförebyggande metod

Arbetet i Skärholmen har hittills visat mycket goda resultat och vi och våra engagerade medlemmar sprider nu kunskap om hur metoden kan utökas till flera platser.

En utredning av Trygga Trappan som brottsförebyggande metod visar att metoden är en viktig insats för att öka tryggheten och minska förutsättningarna för grov brottslighet inom fastigheters gränser. Flertalet kriminella har frihetsberövats som konsekvens av arbetet med Trygga Trappan i Skärholmens stadsdelsområden. Men framför allt har hyresgästerna blivit tryggare i sina bostadsområden. Det kan du läsa mer om här.

Utvärderingen av Stockholmsmodellen av Trygga Trappan är genomförd av Urban Utveckling och finansierad av Brottsförebyggande rådet (Brå). Du kan ta del av hela rapporten på Brås hemsida.

Effektutvärdering av Trygga Trappan som brottsförebyggande metod

Trygga Trappan har bland annat genomförts i Malmö med bra resultat (här kan du läsa mer om det).

Även hyresgästerna kan bidra till tryggare trapphus genom att

  • Hålla ögonen öppna och höra av sig till hyresvärden om de ser något konstigt.
  • Ha koll på vem man släpper in och vara noggrann med att stänga entrédörr och dörrar till källare.
  • Anmäla trasiga dörrar så att fastighetsägaren kan åtgärda det.
  • Anmäla förlust av låsbricka så att den kan spärras.

Trygga Trappan i Media

Trygga trappan Svenska Bostäder
Trygga trappan Stockholmshem