Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Medlemmar

Vill du bli medlem?

Det finns många fördelar med att vara med i Skärholmens Fastighetsägare. Kontakta någon av oss som arbetar på föreningskansliet för att bli medlem eller om du vill veta mer om Skärholmens Fastighetsägare.

Våra medlemmar

Våra samarbetsparter