Medlemmar

Medlemsnytta

  • Föreningen erbjuder kostnadsfria säkerhetsbesiktningar av fastigheter och utemiljöer till medlemmarna med förslag på brottsförebyggande åtgärder. Besiktningarna tillsammans med åtgärder kan leda till en trygghetscertifiering av en fastighet.
  • Föreningen har sakkunskap kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete vid ombyggnation och nyproduktion.
  • Medlemmarna har möjlighet att ansluta sig till gemensamma och kostnadseffektiva entreprenader. I dagsläget  för grovavfallshämtning men fler möjligheter ses kontinuerligt över.
  • Föreningen hjälper till med ansökningar av bidrag hos Boverket för till exempel upprustningar.
  • Föreningen arbetar aktivt med samverkan för att rusta upp problematiska platser.
  • För ökad trygghet utanför medlemmarnas fastigheter genomför föreningen trygghetsvandringar i samarbete med polisen och stadsdelsförvaltningen som resulterar i protokoll med åtgärds- och förbättringsförslag.
  • Föreningen erbjuder sina medlemmar seminarier och workshops kring frågor för ökad trygghet och trivsel.
  • Föreningen genomför kartläggningar och inventeringar så som brottplatskartor, fastighetsägarkartor med mera.
  • Tillsammans får vi en starkare röst och kan vara med och påverka utvecklingen av Skärholmen, Bredäng, Vårberg och Sätra. Vi har en nära dialog med stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och lokalpolisen och är engagerade i platssamverkan.

Vill du bli medlem?

Det finns många fördelar med att vara med i Skärholmens Fastighetsägare. Kontakta någon av oss som arbetar på föreningskansliet för att bli medlem eller om du vill veta mer om Skärholmens Fastighetsägare.

Olov Lingren
SISAB
Fastpartner
Victoriahem
IKANO Bostad
BRF Hållsätra