EST och Embrace – verktyg i trygghetsarbetet

Skärholmens Fastighetsägare arbetar med EST-metoden och verktyget Embrace för att få tillgång till aktuell lägesbild över brott och otrygghetsskapande händelser i Skärholmen. Detta är ett samarbete mellan föreningen och våra medlemmar, stadsdelen och polisen.

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en metod som bygger på ett kunskapsbaserat arbetssätt för brottsprevention. Metoden börjar med att kartlägga otrygghetsskapande händelser så som klotter, skadegörelse och häng. Utifrån kartläggningen skapas en lägesbild där avvikande händelser och otrygghetsskapande hotspots analyseras. Analysen görs för att förstå händelsernas bakomliggande orsaker och om det behövs några åtgärder.

Utifrån orsaksanalysen utförs insatser mot den aktuella problematiken eller så skickas analysen vidare till de som har rådighet över platsen. Insatserna följs upp och kartläggningen fortsätter på platsen för att undersöka insatsens effektivitet. Skärholmens Fastighetsägare tar tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen i Skärholmen varje vecka fram en gemensam lägesbild över vad som sker i våra fyra stadsdelsområden.

Embrace är ett kartläggningsverktyg inom EST-metoden. Medlemmar i Skärholmens Fastighetsägare rapporterar varje vecka otrygghetsskapande händelser som de stöter på i och kring sina fastigheter. Rapporteringen som fastighetsskötare och bovärdar gör är avgörande för att kunna sammanställa rapporter i verktyget genom en karta med tillhörande grafer. Genom Embrace får man en överblickbar lägesbild av när, var och vilka typer av avvikelser som skett i området.

Här kan du läsa mer om EST på Boverkets hemsida.

Här kan du läsa mer om Embrace

 

Embrace