Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen