Ferieanställda sätter fokus på trygghet och trivsel i Skärholmen

Stockholms stad erbjuder feriejobb i kommunala verksamheter, hos stadens entreprenörer samt i ideella föreningar. Samtidigt har föreningen fått förfrågan av våra medlemmar om vi kan engagera ungdomar under sommaren som till exempel kan plocka skräp och rensa ogräs mm i våra områden.

Detta har resulterat i att föreningen under tre veckor kommer att ta emot två ungdomar från Stadsdelen som under ledning av Jonathan Sjösvärd, projektledare i föreningen, kommer att arbeta med trygghetsfrågor i Skärholmen.

Vi ser en möjlighet att med detta kunna göra en god kartläggning av avvikelser i våra områden. Det ger ett bra underlag för höstens fortsatta satsning på Embrace, det verktyg vi valt att använda för att få tillgång till aktuell lägesbild över brott och otrygghetsskapande händelser i Skärholmen. Samtidigt bidrar vi till att ge ungdomar arbete i sommar i ett spännande och varierat uppdrag.

Ungdomarna kommer att rapportera in avvikelser i Embrace. Avvikelserna som kommer att rapporteras är de typiska för en Embrace-rapportering så som klotter, skadegörelse, otrygga platser, belysning och nedskräpning.
Som ett komplement kommer de även använda tyck-till-appen. Stadens app för felanmälan och synpunkter på våra gator, torg och parker.

Ungdkommarna kommer under veckorna 27-29 gå rutter i våra stadsdelar och runt medlemmarnas fastigheter. Varje vecka skickar sedan Jonathan de rapporterade avvikelserna till berörda fastighetsägare. Vid önskemål kan rapportering även ske från medlemmarnas fastigheter och rapportera källarhäng, trasiga lås mm. Om du är medlem och intresserade av att få rapport inifrån fastigheterna, hör av er till jonathan.sjosvard@skafast.se.

Embrace