Medlemsnytta

Ett tryggare och bättre Skärholmen

Skärholmens Fastighetsägare är en förening för hyresfastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lokalfastighetsägare samt samfällighetsföreningar i Skärholmen. Vår vision att Skärholmen ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Förutom trygghet och trivsel arbetar vi med många andra frågor så som en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Skärholmens anseende och status på hemmaplan och i omvärlden.

Medlemsnytta

Det finns många goda skäl till ett medlemskap i Skärholmens Fastighetsägare.

  • Föreningen erbjuder trygghetsbesiktningar till medlemmarna och kan ge förslag på brottsförebyggande åtgärder. Dessa besiktningar kan på sikt leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.
  • Medlemmarna har möjlighet att ansluta sig till gemensamma och kostnadseffektiva entreprenader för städtjänst av miljöstugor, grovavfallshämtning samt att vi har gemensam uppsamling av kundvagnar.
  • Föreningen arbetar aktivt med samverkan för ökad trygghet och trivsel.
  • För ökad trygghet utanför medlemmarnas fastigheter genomför föreningen trygghetsvandringar i samarbete med polisen och stadsdelsförvaltningen som resulterar i protokoll med åtgärds- och förbättringsförslag.
  • Föreningen erbjuder sina medlemmar seminarier med aktuella ämnen.
  • Tillsammans får vi en starkare röst och kan vara med och påverka utvecklingen av Skärholmen. Vi har en nära dialog med stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, lokalpolisen och andra aktörer.

Är du inte redan medlem? Hör gärna av dig så berättar vi mer.
Sonny Söderström, tfn 0761-23 95 04 eller sonny.soderstrom@skafast.se