obligatorisk samverkan

Utredning om obligatorisk platssamverkan

Sedan hösten 2023 har BID-inspirerad samverkan varit i stor fokus. Regeringen har tillsatt en statlig utredning som ska undersöka hur en obligatorisk platssamverkan mellan fastighetsägare, kommun och polis i bostadsområden kan införas. Det är en del av Åtgärder för stärkt trygghet i den byggda miljön – Regeringen.se.

Boverkets uppdrag är, att utifrån internationella förebilder, se över eventuella hinder, t.ex. i lagstiftning, mot fastighetsägares möjligheter att påverka ett områdes trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på handel och tillgång till service samt hinder mot de boendes inflytande över utvecklingen i området. Läs mer på regeringens hemsida

En kartläggning som Fastighetsägarna Stockholm har gjort visar att det finns 37 områden i Stockholmsregionen som skulle kunna bli tryggare genom mer samverkan i form av BIDs. På så sätt kan fastighetsägare fortsätta vara en viktig part i att skapa tryggare bostadsområden. På Fastighetsägarnas hemsida kan du läsa mer och ladda ner rapporten.

Skärholmens Fastighetsägare har funnits sedan 2008 och har idag över 20 medlemmar. Våra medlemmars engagemang bygger på frivillighet och genom den har vi åstadkommit gemensamt resultat och utökad samverkan mellan medlemmar som med staden och polisen genom åren. Vi bevakar utredningen med stort intresse och tillför våra kunskaper och erfarenheter om en redan fungerande frivillig modell till dess att utredningen är klar i början på januari 2025.

Här har vi samlat information om utredningen.

Information från Regeringen:

Artiklar i media: