Oriktiga hyresförhållanden

Checklista och trapphusinformation

oriktiga hyresförhållandenVi har sammanställt mycket av den samlade kunskap som finns hos våra medlemmar kring oriktiga hyresförhållanden och hur man upptäcker detta.

Här kan du ladda ner en trapphusinformation i A5-format som kan fungera både som information till dem som eventuellt hyr i olaga andrahand utan att veta om det. Men den kan också fungera som en varning till dem som hyr ut olovligt att detta är något fastighetsägaren har koll på.

Vi har också samlat ihop era tips kring hur man kan upptäcka oriktiga hyresförhållanden i en checklista. Denna bör inte spridas utanför organisationen och framför allt inte till dem som eventuellt hyr ut olovligt.

Materialet är fritt att ladda ner och använda. Om du är intresserad av att använda materialet men vill anpassa trapphusinformationen till just ditt fastighetsbolag/bostadsrättsförening kontakta din förening så försöker vi hjälpa till, maila jonathan.sjosvard@skafast.se

Sedan den 1 oktober 2019 gäller nya regler om otillåten andrahandsuthyrning och handel med hyreskontrakt. Syftet är att skapa en rättvisare bostadshyresmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

Ladda ner checklista “oriktiga hyresförhållanden” (pdf)

Ladda ner trapphusinformation – oriktiga hyresförållanden – trapphusinformation

Oriktiga hyresförhållanden