Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Insamling av kundvagnar bidrar till en tryggare miljö

Kundvagnar som tas med från butikerna och lämnas på olika platser i Skärholmen har genom åren skapat problem. De bidrar till både ett svinn för butiksinnehavarna, ger ett skräpigt intryck i stadsbilden och en otrygg känsla för de som bor och vistas i Skärholmen.

Redan 2013 initierade Skärholmens Fastighetsägare ett samarbete mellan handlare i Skärholmens stadsdelsområde att samla in och återlämna kundvagnar som av olika skäl hamnat på fel platser. Idag har företaget Jobzone avtal med ett flertal butiker som innebär att de samlar in kundvagnarna och återlämnar dem till butikerna. Under 2018 samlades drygt 6000 kundvagnar in och återlämnades.

– Kundvagnar som kommer på villovägar ger ett otryggt intryck då det ser skräpigt ut. Det är heller inte ovanligt att kundvagnar används i samband med brott tex för att transportera stöldgods, säger Catarina Johansson-Nyman, vd Skärholmens Fastighetsägare.

– Jobzone arbetar för IKEA med fastighetsskötsel, där även deras kundvagnar ingår. När vi samlade in dessa i närområdet såg vi en mängd andra kundvagnar. Tack vare fastighetsägarföreningens initiativ och då vi redan hade upparbetade rutiner för detta så tecknade vi avtal med flera butiker, berättar Ali Mohamad, platschef på Jobzone.

För mer information: Catarina Johansson Nyman, VD Skärholmens Fastighetsägare,
tel 0705-28 46 88, catarina.johansson.nyman@skafast.se

Läs mer

Helt, rent och tryggt!

Nyhetsbrev från Skärholmens Fastighetsägare

Trygghet och säkerhet blir allt viktigare i vårt boende och det är två av våra hjärtefrågor.
Genom att bygga rätt från början kan man minska både kostnaderna och risken för brott och således öka tryggheten för hyresgästerna. Skärholmens Fastighetsägare har tillsammans med sina systerföreningar arbetat fram en checklista som medlemmarna kan få tillgång till i sin projektering.

För våra medlemmars befintliga fastighetsbestånd erbjuder vi våra trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

För att skapa ett tryggare och trivsammare Skärholmen arrangerar vi även, tillsammans med Skärholmens Stadsdelsförvaltning, trygghetsvandringar där vi ser över den yttre miljö och tar fram åtgärdsförslag.

En nedskräpad miljö ger större otrygghet och därför stödjer vi och uppmanar alla att vara med i Håll Sverige Rents aktioner mot nedskräpning.

Det här och mycket mer kan du läsa om i vårt senaste nyhetsbrev

Läs mer

Trygghetsbesiktning

– En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Skärholmens Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Innan en trygghetsbesiktning får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär, detta för att besiktningsmannen ska kunna sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter sker den fysiska besiktningen.

Läs mer

Samarbetar med försäkringskassan

“Vid olovlig andrahandsuthyrning förekommer ofta annan typ av olagligheter, som olika typer av bidragsbedrägerier. Folkbokföringsadressen har på gott och ont blivit en biljett in i välfärdssamhället.

Samtidigt leder oriktiga hyresförhållanden till otryggt boende. Och svarthandel med hyreskontrakt kan inte sällan kopplas till organiserad kriminalitet. Därför menar Catarina Johansson Nyman, VD Skärholmens Fastighetsägare, att ett intensifierat samarbete mellan hyresvärdar och Försäkringskassan kan bidra till både färre oriktiga hyresförhållanden och stora ekonomiska besparingar i minskat antal felaktiga bidragsutbetalningar.”

Läs artikeln i Fastighetstidningen i sin helhet här

 

Läs mer

Hyresvärdar och Försäkringskassan intensifierar samarbete 

Ett intensifierat samarbete mellan hyresvärdar och Försäkringskassan kan bidra till både färre oriktiga hyresförhållanden och stora ekonomiska besparingar i minskat antal felaktiga bidragsutbetalningar. 

Under 2018 gjorde Försäkringskassan närmare 3 200 polisanmälningar till följd av felutbetalda bidrag, cirka 20 400 kontrollutredningar genomfördes och 486 miljoner kronor återkrävdes i felaktiga utbetalningar. 

Läs mer

Lunchseminarium om Kamerabevakning

Idag har Skärholmens Fastighetsägare varit på seminarium hos Fastighetsägarna Sverige om den nya kamerabevakningslagen som ger ökade möjligheter att kamerabevaka för brottsbekämpande ändamål.

Privata företag och organisationer behöver inte längre söka tillstånd. Samtidigt har privatpersoners integritetsskydd stärkts i och med att GDPR trädde i kraft. Detta och mycket mer berättade Nils Henkel, jurist vid Datainspektionen och Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie vid Polismyndigheten.

På fastighetsägarnas hemsida hittar du mer information. https://www.fastighetsagarna.se/fakta/broschyrer-och-faktablad/riktlinjer/kamerabevakning-vagledning-for-behandling-av-personuppgifter/

Läs mer