Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Seminarier Trygg Stadsplanering 10 och 11 april

Den 10 och 11 april kommer Hässelby Vällingby Fastighetsägare tillsammans med de andra fastighetsägarföreningarna i Stockholm att arrangera två seminarier kring Trygg Stadsplanering.

Det finns två olika seminarietillfällen att välja på, ett kvällstid den 10 april med inriktning mot Brf:er och den 11 april håller vi ett halvdagsseminarium för andra fastighetsägare.

Seminarium kvällstid, inriktning BRF:

När? 10 april kl 17 – 19.30

Var? Hos Fastighetsägarna Stockholm, Alströmergatan 14 på Kungsholmen

Kaffe och macka serveras från kl. 17.00

Vi lyssnar på Ulf Malm, VD Fastighetsägare i Järva, Marianne Lind, landskapsarkitekt och ljusdesigner, Bo Grönlund, professor i arkitektur och stadsplanerare.

Halvdagsseminarium, inriktning fastighetsägare

När? 11 april kl 08.30 – 12

Var? Hos Fastighetsägarna Stockholm, Alströmergatan 14 på Kungsholmen

Kaffe och macka serveras från kl. 08.00

Vi lyssnar på Ulf Malm, VD Fastighetsägare i Järva, Marianne Lind, landskapsarkitekt och ljusdesigner, Bo Grönlund, professor i arkitektur och stadsplanerare. De första trygghetscertifierade fastigheterna kommer att uppmärksammas och vi avslutar halvdagen med en paneldiskussion med sakkunniga gäster.

Detaljerat program finns Inbjudan FA 

Varmt välkommen!

Läs mer

Välkommen till Skärholmen på Sergels torg

Just nu och fram till den sista maj pågår en temautställning om Skärholmen – stadens profilprojekt för social hållbarhet. Här visas Torsdagsklubbens konst som skapats av barn och unga i Vårberg och under påsklovet är det möjligt att vara med på skaparverkstaden i kulturhuset.

Välkommen att besöka Stockholmsrummet och temautställningen om Skärholmen som har fokus på barn och unga:

https://vaxer.stockholm.se/nyheter/2018/03/valkommen-till-skarholmen-pa-sergelstorg/

 

Läs mer

Olovlig andrahandsuthyrning – Intervju med Catarina Johansson Nyman

I det senaste numret av Fastighetstidningen, mars 2018, intervjuas Catarina Johansson Nyman, vd för Skärholmens Fastighetsägare, om problematiken med otillåten andrahandsuthyrning och hur den nuvarande lagstiftningen försvårar arbetet med dessa frågor. Catarina berättar att det kan vara så många som en fjärdedel av alla lägenheter som är olovligt uthyrda i andra hand i Skärholmen och hur det i sin tur kan ha negativ påverkan på tryggheten i området, slitage och bostadskön. Läs hela artikeln genom att klicka på länken nedan:

Hovrätten: ”Kriminalisering är inte rätt väg att gå”

 

Läs mer

Frukostmöte Förbifarten 8 mars kl. 07.30

Välkomna till frukostmöte om Kungens kurvas utveckling!

Fastighetsägare och verksamma i Kungens kurva och
Skärholmen inbjuds till frukostmöte torsdag den 8 mars kl.
07:30-09:30.

Företrädare för Huddinge kommun och Trafikverket fortsätter att informera om tidplaner, pågående och kommande arbeten som har betydelse för trafikläget och områdets fysiska utveckling. Denna gång kommer också Markus Robért från KTH att informera om arbetet med att undersöka kunders resmönster till och inom Kungens kurva.

Ambitionen med återkommande frukostmöten är att skapa ett forum som bidrar till kontinuitet i kommunikationen mellan Huddinge kommun, Trafikverket och näringslivet. Vi vill också skapa möjligheter för diskussion och feedback på åtgärder och insatser rörande i första hand trafikläget under Förbifart Stockholms byggtid men också allmänt om områdets fysiska utveckling.

 

Tid: Torsdag den 8 mars kl. 07:30 – 09:30

Plats: Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium, Kungens kurvaleden 4.

07:30             Frukostmacka och kaffe

08:00             Aktuellt i området Kungens kurvas utveckling och Förbifart Stockholm

Huddinge kommun och Trafikverket

09:00             Resvaneundersökning – hur tar vi reda på era kunders resmönster till och inom Kungens kurva? Markus Robért, Teknisk Doktor och Forskare, KTH

Anmälan: För att underlätta planering anmäl dig i god tid till Edward Howard via

edward.howard@huddinge.se, Mobil: 0734 444746

Frukostmöte_Kungenskurva_utveckling

Läs mer

Godmorgon Skärholmen! Frukostseminarium med Fokus Skärholmen

Skärholmens Fastighetsägare kommer att vara värd för ett frukostseminarium den 18 januari hos Fokus Skärholmen, lokal Skärholmsrummet, på Portholmsgången 1 i Skärholmen. Inbjudna är ankarbyggherrar  inom Fokus Skärholmen och andra byggaktörer som är intresserade av att etablera sig i stadsdelarna. Målet är att sprida kunskap om trygghetsfrågor och visa på vikten av att vara medlem i Skärholmens Fastighetsägare.

Program 

08.00 – 08.30 Frukost

08.30 Karin Ahlzén projektchef Fokus Skärholmen, hälsar välkommen

08.40 Catarina Johansson Nyman, VD Skafast, presenterar föreningen och berättar om pågående trygghetsarbete

08.55 Lennart Levander, Brottsförebyggare Fastighetsägare i Järva berättar om hur man i praktiken kan arbeta brottsförebyggande genom trygghetscertifiering

09.20 Summering

09.30 Avslut

Anmälan sker senast den 10 januari till karin.goransson@skafast.se

Inbjudan Godmorgon Skärholmen!

Läs mer

Lägesrapport för Förbifart Stockholm i Kungens Kurva

Den 7 december hölls ett frukostmöte angående arbetet med Förbifart Stockholm och även en lägesrapport om Kungens Kurva-områdets utveckling.

I januari 2016 gjordes den första tunnelsprängningen för E4 Förbifart Stockholm i Skärholmen och nu är det över 4 000 meter tunnel. Det sprängs ungefär mellan 5 och 20 meter i veckan och sprängningar tillåtes två gånger om dagen under vinterhalvåret, tre gånger om dygnet under sommarhalvåret (det får inte vara mörkt vid sprängning). När tunnlarna är färdiga, år 2026, kommer upp- och nedfarterna finnas i höjd med bland annat IKEA och söder om Bredängs trafikplats.

Under några veckor i slutet av oktober och i början av november genomfördes två stora trafikomläggningar i Kungens Kurva, för att göra plats åt arbetet med nedfarten till de nya tunnlarna, där E4 Förbifart Stockholm skall gå. Nu är körfälten flyttade från mitten till varsin ytterkant av väg E4/E20, och arbetet med upp- och nedfarter till tunnlarna kan påbörjas. Detta påverkar givetvis trafiken för de som bor och verkar i Skärholmens Stadsdelar, speciellt i jultrafiken.

Läs mer

Frukostmöte om Förbifart Stockholm – Kungens kurva Skärholmen

Välkomna till frukostmöte om Förbifart Stockholm – Kungens kurva och Skärholmen!

Fastighetsägare och verksamma i Kungens kurva och Skärholmen inbjuds till
frukostmöte torsdag den 7 december kl. 07:30-09:00. Företrädare för Huddinge kommun och Trafikverket fortsätter att informera om tidplaner, pågående och kommande arbeten som har betydelse för trafikläget och områdets fysiska utveckling. Ambitionen med återkommande frukostmöten är att skapa ett forum som bidrar till kontinuitet i kommunikationen och för att skapa möjligheter för diskussion och feedback på åtgärder samt insatser rörande i första hand trafikläget under Förbifart Stockholms byggtid, men också allmänt om områdets fysiska utveckling.

Tid: Torsdag den 7 december kl. 07:30 – 09:00
Plats: Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium, Kungens
kurvaleden 4.
Det blir frukostmacka och kaffe kl. 07:30, kl. 08:00 påbörjas mötet och avslutas
kl. 09:00.
Anmälan: För att underlätta planering anmäl dig i god tid till Edward Howard via
E-post: edward.howard@huddinge.se, Mobil: 0734 444746

Välkommen!
Arrangörer: Huddinge kommun och Trafikverket

Läs mer

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

Idag presenteras utredningen ” Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning”.  Unikt för utredningen är att samtliga parter på hyresmarknaden Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är överens om förslagen. Detta bör borga för att stora delar av utredningens förslag också kommer att genomföras.

Läs mer här!

Här finns utredningen.

Läs mer