Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

God Jul & ett Tryggt & Trivsamt 2020!

Utökad samverkan 2020

Julen närmar sig med stormsteg och föreningens planering för 2020 är i full gång. Som underlag har vi bland annat haft vår gemensamma workshop där fastighetsägare, polis, Trafikkontoret och Stadsdelsförvaltningen deltog för att hitta en gemensam målbild i arbetet för ökad trygghet och trivsel. Vi ser fram emot ett år med ännu mer samverkan.

I år har samverkansarbetet bland annat handlat om platssamverkan och trygghetsvandringar.

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev 

God Jul & ett Tryggt & Trivsamt 2020

Läs mer

Trygghetsvandring i Sätra

Vid en trygghetsvandring identifieras otrygga platser i ett område. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Läs mer

Trygghetsvandring i Vårberg

Vid en trygghetsvandring identifieras otrygga platser i ett område. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Läs mer

Gemensam målbild för trygghet och trivsel i Skärholmen

Tillsammans med våra medlemmar i Skärholmens Fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och polisen har vi ägnat en dag åt att ytterligare stärka en gemensam målbild för trygghet och trivsel i Skärholmen för framtiden.

Läs mer