Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Insiktsträff - Fastighetsägare och barnperspektivet

Fastighetsägare och barnperspektivet

Fastighetsägare har en viktig roll i arbetet med trygga och trivsamma områden och också stora möjligheter att utveckla områdena tillsammans med sina hyresgäster. Under november arrangerade Skärholmens Fastighetsägare tillsammans med systerföreningen i Rågsved en insiktsträff om barnens rättigheter och fastighetsägares möjligheter att involvera barn och ungdomar ännu mer i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Verksamhetsplanering inför 2024

Fokus 2024

Nästa år kommer barnperspektivet fortfarande vara i fokus för föreningens arbete, liksom arbete mot våld i nära relation, trygghetsvandringar, kartläggningar, nätverksträffar, att återuppta trygghetsbesiktningarna och mycket mer. Bland annat planerar vi ett utökat samarbete med civilsamhället och att utveckla rådet för social hållbarhet tillsammans med våra medlemmar. Självklart fortsätter vi vårt engagemang i platssamverkan tillsammans med Skärholmens Stadsdelsförvaltning och polisen under 2024.

Läs mer

Anders Wahlqvist berättade om IKANO Bostads sociala hållbarhetsarbete på vårt styrelsemöte.

Vi inspireras av IKANO Bostads sociala hållbarhetsarbete

Det finns många fördelar att vara engagerad i en förening. Det innebär till exempel möjligheter att nätverka, inspirera och inspireras och utbyta av erfarenheter. Vid Skärholmens Fastighetsägares senaste styrelsemöte bjöd vi in Anders Wahlqvist från IKANO Bostad för ett berätta om deras sociala hållbarhetsarbete.

Läs mer

Mot våld i nära relation

Arbetet för att förebygga våld i nära relationer ingår som en naturlig del i föreningens arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet.

Läs mer

samverkan Skärholmen - Kungens Kurva

Ökad samverkan mellan Skärholmen och Kungens Kurva

Igår träffades Skärholmens stadsdelsförvaltning, Huddinge kommun, fastighetsägare och fastighetsägarföreningarna i Skärholmen och Kungens Kurva för att fortsätta skapa förutsättningar för samarbete över kommungränsen kring framför allt trygghetsfrågor.

Läs mer