Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Lägesrapport för Förbifart Stockholm i Kungens Kurva

Den 7 december hölls ett frukostmöte angående arbetet med Förbifart Stockholm och även en lägesrapport om Kungens Kurva-områdets utveckling.

I januari 2016 gjordes den första tunnelsprängningen för E4 Förbifart Stockholm i Skärholmen och nu är det över 4 000 meter tunnel. Det sprängs ungefär mellan 5 och 20 meter i veckan och sprängningar tillåtes två gånger om dagen under vinterhalvåret, tre gånger om dygnet under sommarhalvåret (det får inte vara mörkt vid sprängning). När tunnlarna är färdiga, år 2026, kommer upp- och nedfarterna finnas i höjd med bland annat IKEA och söder om Bredängs trafikplats.

Under några veckor i slutet av oktober och i början av november genomfördes två stora trafikomläggningar i Kungens Kurva, för att göra plats åt arbetet med nedfarten till de nya tunnlarna, där E4 Förbifart Stockholm skall gå. Nu är körfälten flyttade från mitten till varsin ytterkant av väg E4/E20, och arbetet med upp- och nedfarter till tunnlarna kan påbörjas. Detta påverkar givetvis trafiken för de som bor och verkar i Skärholmens Stadsdelar, speciellt i jultrafiken.

Läs mer

Frukostmöte om Förbifart Stockholm – Kungens kurva Skärholmen

Välkomna till frukostmöte om Förbifart Stockholm – Kungens kurva och Skärholmen!

Fastighetsägare och verksamma i Kungens kurva och Skärholmen inbjuds till
frukostmöte torsdag den 7 december kl. 07:30-09:00. Företrädare för Huddinge kommun och Trafikverket fortsätter att informera om tidplaner, pågående och kommande arbeten som har betydelse för trafikläget och områdets fysiska utveckling. Ambitionen med återkommande frukostmöten är att skapa ett forum som bidrar till kontinuitet i kommunikationen och för att skapa möjligheter för diskussion och feedback på åtgärder samt insatser rörande i första hand trafikläget under Förbifart Stockholms byggtid, men också allmänt om områdets fysiska utveckling.

Tid: Torsdag den 7 december kl. 07:30 – 09:00
Plats: Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium, Kungens
kurvaleden 4.
Det blir frukostmacka och kaffe kl. 07:30, kl. 08:00 påbörjas mötet och avslutas
kl. 09:00.
Anmälan: För att underlätta planering anmäl dig i god tid till Edward Howard via
E-post: edward.howard@huddinge.se, Mobil: 0734 444746

Välkommen!
Arrangörer: Huddinge kommun och Trafikverket

Läs mer

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

Idag presenteras utredningen ” Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning”.  Unikt för utredningen är att samtliga parter på hyresmarknaden Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är överens om förslagen. Detta bör borga för att stora delar av utredningens förslag också kommer att genomföras.

Läs mer här!

Här finns utredningen.

Läs mer

Årets trygghetspris har tilldelats Mitt 127 och Mitt 127-festivalen

Mitt 127 och Mitt 127-festivalen har fått årets trygghetspris för att de erbjuder ungdomar i Skärholmen möjlighet att vara delaktiga och stärka självkänslan så att de kan förändra sin sociala omgivning.

Stockholm ska erbjuda en trygg och sammanhållen stad som verkar för alla. Därför delar Stockholm stad för sjätte året i rad ut ett trygghetspris. Årets tema var en verksamhet som aktivt för jämställdhet och inkludering samt mot diskriminering och fördomar i Stockholm.

Genom ett inkluderande förhållningssätt där barns och ungas vilja och röster har haft en avgörande betydelse skapar organisationen ”Mitt 127” och 127-festivalen, i samverkan mellan civilsamhälle, lokala aktörer och ungdomarna själva, delaktighet, engagemang och stolthet för Skärholmen och för Stockholm.

Prisutdelare var socialborgarrådet Åsa Lindhagen och priset delades ut vid stadens trygghetskonferens den 6 november.

Läs mer

Unga Station Vårberg

Unga Station är en mötesplats för barn och unga mellan 0-16år och deras familjer/nätverk.
Verksamheten kommer erbjuda lättare gemensam matlagning och måltider, pyssel
och filmkväll samt föräldraskapsutveckling. Aktiviteterna kommer formas efter önskemål
från de som kommer besöker verksamheten.
Unga station Vårberg erbjuder stödjande samtal där barn och föräldrar får stöd i vardagen, det
kan till exempel handla om kontakt med skolan eller andra myndigheter. Detta är ett initiativ taget av Stockholms stadsmission. De arbetar med sociala verksamheter, socialt företagande och utbildning och är en idéburen organisation.
Från och med 7/11 öppnar verksamheten i lokalen på Stångholmsbacken 61 där Unga station Vårberg
mellan klockan 15-17 på tisdagar kommer vara öppet. Det kommer finnas fika/mat och
aktiviteter för hela familjen.

Läs mer

Material seminarium Våld i nära relation

Den 28 september anordnade Skärholmens Fastighetsägare ett seminarium kring våld i nära relation.  Syftet var att informera och dela kunskap kring hur man hanterar situationer då man misstänker att det förekommer våld i nära relation. Målgruppen var förvaltare, fastighetsskötare, bovärdar, personer som arbetar med bostadssociala frågor och distriktschefer eller andra personer som rör sig i bostadsområden eller nära boende.

Föreläsarna på seminariet var:

Seminariet var välbesökt och engagerade deltagarna. Det är svåra frågor med mörk statistik samtidigt som det finns mycket och tung kompetens inom området.

För den som vill läsa mer finns här polisens material som visar hur en anmälan går till och vad som behövs:

Skärholmen BOPS

När du gör en anmälan

Även Skärholmens Fastighetsägares statistik finns att tillgå:

Våld i nära relationer statistik Skärholmen

Vad kan man då göra som hyresvärd eller anställd om det finns en misstanke om att det förekommer våld i nära relation hos en boende?

  • Medvetenhet, dela och sprid kunskap
  • Prata med varandra och de boende
  • Skaffa policy/rutin (Huskurage) för hur ni hanterar detta
  • Visa intresse
  • Gör en anmälan
  • Sätt upp t.ex. tvättstugeinfo om hur den som är drabbad kan få hjälp

Läs mer

127 sommarfestivalen

Föreningen har skrivit om detta tidigare och är en stolt sponsor till Mitt 127, (ett preventionsprogram för unga boende i Skärholmen). Mitt127 håller i 127 Festivalen, med syfte att skapa permanenta lovaktiviteter i Skärholmens stadsdel både sommar och vinter.

Denna sommar växte festivalen ytterligare, 31 000 st besökare kom, varav 52 % var tjejer och 48 % killar. Av dem var ca 1600 barn mellan 0 – 6 år och 22 % var mellan 7 – 9 år. Hela 53 % var mellan 13 – 16 år gamla, medan 20 % av besökarna var från 16 år och uppåt.

Parkteatern var på besök hos festivalen under Bredängsveckorna och 1300 barn var där för att se föreställningen. Det anordnades basketturneringar, hade filmvisning och dansworkshops. Slutkonserten blev en större tillställning än vad man trodde från början och hela 7000 besökare kom till Skärholmstorget.

Fotot är från den sista veckan i Skärholmen. Nu ser vi fram emot Vinterfestivalen och under tiden arbetar Mitt127 med bl.a. Skolprogrammet, BePurple, 127Young eller någon av de tjej- eller killgrupper som anordnas kvällstid.  Mitt127s kvällsgrupper arbetar huvudsakligen med att tillhandahålla läxhjälp, utbildningar (projektledningsutbildning är obligatoriskt) samt att anordna föreläsningar av olika slag, för att dela kunskap och inspirera. Det kan handla om studier eller yrkesvägledning t.ex.

Läs mer

Kompetenssäkring inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU är en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring inom fastighetsbranschen, www.Fastun.se

För att underlätta för företag att kunna anställa kompetenta medarbetare samt att underlätta för nyanlända att komma in på svensk arbetsmarknad har FU tagit fram flera verktyg. Bl.a. ges ett föredrag kring hur man handleder medarbetare. Läs mer här.

I Stockholm är föredraget 11 december.

Läs mer