Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Hyresvärdar och Försäkringskassan intensifierar samarbete 

Ett intensifierat samarbete mellan hyresvärdar och Försäkringskassan kan bidra till både färre oriktiga hyresförhållanden och stora ekonomiska besparingar i minskat antal felaktiga bidragsutbetalningar. 

Under 2018 gjorde Försäkringskassan närmare 3 200 polisanmälningar till följd av felutbetalda bidrag, cirka 20 400 kontrollutredningar genomfördes och 486 miljoner kronor återkrävdes i felaktiga utbetalningar. 

Läs mer

Lunchseminarium om Kamerabevakning

Idag har Skärholmens Fastighetsägare varit på seminarium hos Fastighetsägarna Sverige om den nya kamerabevakningslagen som ger ökade möjligheter att kamerabevaka för brottsbekämpande ändamål.

Privata företag och organisationer behöver inte längre söka tillstånd. Samtidigt har privatpersoners integritetsskydd stärkts i och med att GDPR trädde i kraft. Detta och mycket mer berättade Nils Henkel, jurist vid Datainspektionen och Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie vid Polismyndigheten.

På fastighetsägarnas hemsida hittar du mer information. https://www.fastighetsagarna.se/fakta/broschyrer-och-faktablad/riktlinjer/kamerabevakning-vagledning-for-behandling-av-personuppgifter/

Läs mer

Hyresgästföreningen hinder för boendes trygghet

Hyresgästers otrygghet måste tas på största allvar. I socialt utsatta bostadsområden arbetar därför många aktörer på bred front för att vända utvecklingen. Men i dag stoppas trygghetsarbetet av Hyresgästföreningen som har makt att säga ja eller nej till finansieringen.

Detta anser Fastighetsägarföreningarna i Järva, Skärholmen, Rågsved, Hässelby-Vällingby och Fastighetsägarna Stockholm, som därför skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle

Läs mer

Fastighetsägare tar allt större ansvar för trygghetsfrågor

När Stockholmshem bygger ett nytt hus som inrymmer huvudkontor, lokaler för kulturell verksamhet samt 100 lägenheter i Skärholmen finns ett fokus på hyresgästernas trygghet redan i planeringsstadiet. Många entréer, upplysta bottenvåningar och ett systematiskt arbete kring trygghetsfrågan är prioriterat.

Genom att bygga rätt från början kan man minska både kostnaderna och risken för brott och öka tryggheten för hyresgästerna. Som ett led i arbetet har Stockholmshem tillsammans med Skärholmens Fastighetsägare haft ett möte för att gemensamt granska ritningar på projektet utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv redan i ett tidigt skede.

Läs mer

Skärholmens Fastighetsägare fyller 10 år!

För 10 år sedan, 2008, startade föreningen Skärholmens Fastighetsägare. Detta firar vi med att släppa en jubileumsskrift om vad föreningen hittills har åstadkommit under sina 10 år som verksamma.

Tillsammans med våra medlemmar, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen och polisen fortsätter vi att samverka och arbeta för att skapa trygga och trivsamma områden.

Klicka på bilden nedan för att läsa mer om oss, trevlig läsning!

Läs mer

Höstens nyhetsbrev är nu ute!

Nu finns ett nytt nyhetsbrev för oktober 2018 ute för läsning!

I detta nummer berättar vi om Fastpartners trygghetsbesiktning och Platssamverkan Bredäng C. Initiativ för att ytterligare öka tryggheten och minska brott runt Bredängs centrala delar. Ni kan även läsa om höstens kommande trygghetsvandringar och hur föreningen arbetar med att stävja olovlig andrahandsuthyrning.

Trygga hälsningar !

Läs mer

Vinnare och rätta svar från tipspromenaden 8 sept 2018!

Stort tack till alla som deltog på vår tipspromenad under 50-års jubileet av Skärholmen. Det var svåra frågor men ni var flera som hade många rätt, bra jobbat!

Det var två personer som hade 9 av 10 rätt. För att kunna kora en vinnare avgjordes tävlingen genom att utse den som hade gissat rätt, eller kommit närmast, antalet godisar i burken. Det var 331 godisar i burken.

Vinnare av tävlingen blev Lars på 9 rätt. Han gissade även på att det var 300 godisbitar i burken. På andraplats kom William. På delad tredjeplats kom Rebecca och Felicia. Vinnarna kommer att kontaktas inom kort.

Återigen stort tack till alla tävlande!

 

HÄR FINNS SVAREN TILL TIPSPROMENADEN!

 

Läs mer