Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Gemensam målbild för trygghet och trivsel i Skärholmen

Tillsammans med våra medlemmar i Skärholmens Fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och polisen har vi ägnat en dag åt att ytterligare stärka en gemensam målbild för trygghet och trivsel i Skärholmen för framtiden.

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad

Föreningens uppdrag är att öka trivseln och tryggheten för fastighetsägarnas hyresgäster och då är det viktigt att samarbeta med andra aktörer i stadsdelarna.

Läs mer

Trygghetsvandring i Vårberg

I samarbete med stadsdelsförvaltningen genomför Skärholmens Fastighetsägare regelbundet trygghetsvandringar tillsammans med våra medlemmar, polisen, MTR m.fl.

Läs mer