Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Arkiv för augusti, 2022

Trygghetsbesiktning hos Stockholmshem

Motverka brott och öka tryggheten

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter.

Läs mer