Poster taggade ‘Fastighetsägare’

Sätra SK genomför tillsynsvandringar på uppdrag av Skärholmens Fastighetsägare

Sätra SK genomför tillsynsvandringar på uppdrag av Skärholmens Fastighetsägare

Under hösten 2023 ingick Skärholmens Fastighetsägare ett samarbete med Sätra SK som fick i uppdrag att utföra tillsynsvandringar i Sätra och Bredäng. Under fem vandringar gjordes fler än 40 felanmälningar och nu har samarbetet förlängts. Det innebär att Sätra SK fram till och med juni 2024 kommer att genomföra minst tio tillsynsvandringar enligt en fastlagd och överenskommen rutt inom Skärholmens stadsdelsområde.

Läs mer

Trygga Trappan

Effektutvärdering av Trygga Trappan som brottsförebyggande metod

En utredning av Trygga Trappan som brottsförebyggande metod visar att metoden är en viktig insats för att öka tryggheten och minska förutsättningarna för grov brottslighet inom fastigheters gränser. Flertalet kriminella har frihetsberövats som konsekvens av arbetet med Trygga Trappan i Skärholmens stadsdelsområden. Men framför allt har hyresgästerna blivit tryggare i sina bostadsområden.

Läs mer

Trond Hannerstig, Jonathan Sjösvärd, Henrik Tufvesson

Varma sommarhälsningar!

Den 1 juli kom jag tillbaka som vd för Skärholmens Fastighetsägare efter ett halvårs föräldraledighet. En fantastisk period i livet med många nya rutiner (mellis kl 09), aktiviteter (öppna förskolan kl 10.30) och nya upplevelser (Plask och lek i badhuset kl 14). På avstånd har jag hängt med i föreningens arbete när Henrik Tufvesson hållit i rodret som tf vd och Jonathan Sjösvärd gått upp i tid som projektledare. De har hunnit med många viktiga möten och det är intressant att se att såväl politiker som tjänstemän visat stort intresse för den viktiga samverkan som bedrivs mellan fastighetsägare, stadsdelen, polisen och andra lokala aktörer för ökad trygghet och trivsel. Läs mer om det i Henriks hälsning till er alla från hans halvår som tf vd hos oss.

Läs mer

Idag har vi i Skärholmen haft studiebesök av medarbetare från Regeringskansliet. De ville veta mer om hur BIDs-inspirerad platssamverkan fungerar i verkligheten.

En sommarhälsning

Hej då,

Den sista juni gjorde jag min sista dag som tf VD hos Skärholmens Fastighetsägare. Uppdraget att under ett halvår vikariera för föräldraledige Trond Hannerstig är slut och vi hälsar nu Trond välkommen tillbaka som VD.

Läs mer

Henrik Tufvesson

Ökat politiskt intresse för platssamverkan

Skärholmens Fastighetsägare har under våren 2023 fått frågan om vi kunnat stå som värd för två studiebesök och jag har också inbjudits till ett dialogsamtal med både politiker och branschfolk för att diskutera lokal platssamverkan.

Läs mer

verksamhetsplanering 2022

Verksamhetsplanering 2022

Verksamhetsplaneringen inför 2022 genomförd. Liksom tidigare år gjorde vi det tillsammans systerföreningarna i Järva, Skärholmen, Hässelby-Vällingby och Rågsved. Det är givande att dela varandras erfarenheter från de olika områdena och vårt arbete.

Läs mer

Trygghetsbesiktning

– En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Skärholmens Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Innan en trygghetsbesiktning får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär, detta för att besiktningsmannen ska kunna sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter sker den fysiska besiktningen.

Läs mer

Grannsamverkan för ökad trygghet i Skärholmen

Skärholmens Fastighetsägare fortsätter sitt samarbete med Skärholmens Närpolisgrupp för att få igång Grannsamverkan i ännu fler flerbostadshus i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Målet är att öka tryggheten och minska brottsligheten genom att boende engagerar sig i sitt bostadsområde.

Forskning visar att Grannsamverkan har gett goda resultat i andra områden. Det är ett arbetssätt där boende samarbetar med polisen för att främst förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Metoden är enkel, boende bildar ett nätverk och hjälper till att hålla extra uppsikt över sitt grannskap och vara uppmärksam på vilka som rör sig på gårdarna, i trapphusen och i bostadsområdet.

Polisen bidrar med en utbildningskväll, där boende informeras om grannsamverkan och hur det fungerar. Den eller de som utses till kontaktperson i nätverket har kontakt med poliserna som arbetar med grannsamverkan och får ta del av bl.a. signalement, brottsstatistik och informationsbrev som kommer ut månatligen. Som deltagare är man även med på en förkovringskväll, workshops och temakvällar och liknande. En annan konkret fördel, förutom den sammanhållning och den gemenskap som skapas i ditt närområde, är information och skyltar om åtgärden.

Skärholmens Fastighetsägare lyfter just nu frågan hos fastighetsägarna om att jobba med skalskydd och kanske subventionera olika säkerhetstillval såsom låskåpor, tittögon m.m.

Majoriteten av inbrotten sker för närvarande med slunga (redskapet som låssmeder använder sig av för att enkelt ta sig in genom brevinkastet när låskåpan och tillhållarlåset inte används). Det är därför mycket viktigt att alltid fälla ned låskåpan över ditt lås och låsa polislåset. Har du ingen låskåpa eller vill skaffa andra säkerhetsprodukter, kontakta då din hyresvärd, så kan du kanske beställa genom företaget. Om du själv vill skaffa en kåpa finns det exempelvis på Clas Ohlsson och låssmeder för 299:- och uppåt, de är väldigt lättmonterade och du behöver bara en vanlig skruvmejsel!

Grannsamverkan behöver inte vara svårt. Du kan exempelvis:

  • Be grannen kolla din post när du är bortrest.
  • Stöldmärka egendom och föra register över vad du äger.
  • Iaktta och var vaksam och larma om du ser något.

Kom ihåg alltid ringa 112 om du ser ett pågående brott. Vid icke-akuta ärenden ring istället 114 14. Tillsammans kan vi göra Skärholmens stadsdelar tryggare! Och är Du intresserad av att starta upp Grannsamverkan går det bra att kontakta Skärholmens Närpolisgrupp via telefon 114 14.

Text: Karin Göransson

Läs mer