Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Poster taggade ‘Skärholmens Fastighetsägare’

Henrik Tufvesson

Ökat politiskt intresse för platssamverkan

Skärholmens Fastighetsägare har under våren 2023 fått frågan om vi kunnat stå som värd för två studiebesök och jag har också inbjudits till ett dialogsamtal med både politiker och branschfolk för att diskutera lokal platssamverkan.

Läs mer

Katrin Behdjou Arshi

Katrin Behdjou Arshi har tillträtt som vice ordförande för Skärholmens Fastighetsägare

Katrin är chef för stadsutveckling och näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Stockholm. Dessförinnan arbetade hon som affärsutvecklare på Atrium Ljungberg. Hon har även arbetat som strateg och kulturlots i Stockholms stad och för regionen. Katrin tror på samverkan och dialog för att alla delar av vår huvudstadsregion ska utvecklas och blomstra. Hon har lång erfarenhet av affärsutveckling, offentlig sektor och politik, dataanalys, destinations- och näringslivsutveckling. Det i kombination med starkt driv ger perfekta förutsättningar för att verka som möjlighetsmotor för medlemmarnas viktiga roll inom samhällsbyggnad.

Läs mer

Skärholmens Fastighetsägare

I samverkan för ett tryggare och trivsammare Skärholmen

Skärholmens Fastighetsägare är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckling av Skärholmen och för att gynna en långsiktig förvaltning av områdets fastighetsbestånd. Alla  fastighetsägare i Skärholmen, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare,
är välkomna som medlemmar.

Läs mer

Vårbergs jättar av konstnären Xavier Veilhan.

Hej medlemmar och samverkansparter!

Den första halvan av året har varit intensiv och jag tror att många håller med mig. Det har varit ett halvår som för föreningens del har fokuserat på att delta och utveckla platssamverkan med fokus utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Vi har initierat och samordnat ”Trygga trappan” tillsammans med medlemmar och polisen. Däremellan har vi genomfört en föreningsstämma på Värmeverket i Bredäng, fyra trygghetsvandringar, besiktningar och mycket annat för våra medlemmar.

Läs mer