Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Arkiv för oktober, 2020

Trygghetsvandringar Skärholmen

Vid en trygghetsvandring identifieras otrygga platser i ett område. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Läs mer