Poster taggade ‘samverkan’

Maryanne Vardy berättar om Mötesplas Sätra vid Skärholmens Fastighetsägares styrelsemöte som hölls i den nya fina lokalen vid Sätra Centrum.

Mötesplats Sätra ger ökad lokal närvaro

Stockholmshem har under våren iordningställt en ljus och fin möteslokal med stora fönster ut mot torget vid Sätra centrum. Förutom Stockholmshems egna medarbetare så har såväl stadsdelen som fastighetsägarföreningen redan planerat in att nyttja lokalen och förhoppningsvis blir det många fler.

Läs mer

nätverksträff 2 1maj - boendeinflytande

Nätverksträff – tema boendeinflytande

Vi arrangerar nätverksträffar för våra medlemmar i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Den här gången var temat hur lokalhyresgäster och boende kan engageras i våra bostadsområden och centrum.

Läs mer

Niklas Bulduk, Anette Petersson och Jonathan Sjösvärd träffar unga i Sätra.

Möte med unga i Sätra

Tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning och Skärholmens Fritidsgård har vi ett projekt som syftar till att få barn och ungas bild av Sätra. Vilka platser uppskattar dom, vilka platser känns otrygga eller behöver bli bättre på olika sätt.

Läs mer

Vet du vad vi gör?

Tillsammans arbetar vi för ett ännu tryggare och trivsammare Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

Läs mer