Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Poster taggade ‘Alla Kvinnors Hus’

Våld är ingen privatsak

Nu arrangerar Skärholmens Fastighetsägare tillsammans med sina systerföreningar i Stockholm och Alla Kvinnors Hus en utbildning om våld i nära relation för våra medlemmar.

Läs mer