Arkiv för november, 2023

Studiebesök i Stockholmshems nya kontor i Skärholmen

Nytt hus ska skapa mer liv och rörelse!

Stockholmshems nya kontor i Skärholmen kommer att ge liv och rörelse åt en tidigare outnyttjad och otrygg plats. Det 23 våningar höga huset byggs just nu på Bredholmstorget i Skärholmen och det kommer förutom drygt 300 kontorsplatser i bottenvåningarna att inrymma lokaler för kulturverksamhet och 102 nya bostäder.

Läs mer

Trygga Trappan

Effektutvärdering av Trygga Trappan som brottsförebyggande metod

En utredning av Trygga Trappan som brottsförebyggande metod visar att metoden är en viktig insats för att öka tryggheten och minska förutsättningarna för grov brottslighet inom fastigheters gränser. Flertalet kriminella har frihetsberövats som konsekvens av arbetet med Trygga Trappan i Skärholmens stadsdelsområden. Men framför allt har hyresgästerna blivit tryggare i sina bostadsområden.

Läs mer

Insiktsträff - Fastighetsägare och barnperspektivet

Fastighetsägare och barnperspektivet

Fastighetsägare har en viktig roll i arbetet med trygga och trivsamma områden och också stora möjligheter att utveckla områdena tillsammans med sina hyresgäster. Under november arrangerade Skärholmens Fastighetsägare tillsammans med systerföreningen i Rågsved en insiktsträff om barnens rättigheter och fastighetsägares möjligheter att involvera barn och ungdomar ännu mer i utvecklingsarbetet.

Läs mer