Arkiv för december, 2017

Godmorgon Skärholmen! Frukostseminarium med Fokus Skärholmen

Skärholmens Fastighetsägare kommer att vara värd för ett frukostseminarium den 18 januari hos Fokus Skärholmen, lokal Skärholmsrummet, på Portholmsgången 1 i Skärholmen. Inbjudna är ankarbyggherrar  inom Fokus Skärholmen och andra byggaktörer som är intresserade av att etablera sig i stadsdelarna. Målet är att sprida kunskap om trygghetsfrågor och visa på vikten av att vara medlem i Skärholmens Fastighetsägare.

Program 

08.00 – 08.30 Frukost

08.30 Karin Ahlzén projektchef Fokus Skärholmen, hälsar välkommen

08.40 Catarina Johansson Nyman, VD Skafast, presenterar föreningen och berättar om pågående trygghetsarbete

08.55 Lennart Levander, Brottsförebyggare Fastighetsägare i Järva berättar om hur man i praktiken kan arbeta brottsförebyggande genom trygghetscertifiering

09.20 Summering

09.30 Avslut

Anmälan sker senast den 10 januari till karin.goransson@skafast.se

Inbjudan Godmorgon Skärholmen!

Läs mer

Lägesrapport för Förbifart Stockholm i Kungens Kurva

Den 7 december hölls ett frukostmöte angående arbetet med Förbifart Stockholm och även en lägesrapport om Kungens Kurva-områdets utveckling.

I januari 2016 gjordes den första tunnelsprängningen för E4 Förbifart Stockholm i Skärholmen och nu är det över 4 000 meter tunnel. Det sprängs ungefär mellan 5 och 20 meter i veckan och sprängningar tillåtes två gånger om dagen under vinterhalvåret, tre gånger om dygnet under sommarhalvåret (det får inte vara mörkt vid sprängning). När tunnlarna är färdiga, år 2026, kommer upp- och nedfarterna finnas i höjd med bland annat IKEA och söder om Bredängs trafikplats.

Under några veckor i slutet av oktober och i början av november genomfördes två stora trafikomläggningar i Kungens Kurva, för att göra plats åt arbetet med nedfarten till de nya tunnlarna, där E4 Förbifart Stockholm skall gå. Nu är körfälten flyttade från mitten till varsin ytterkant av väg E4/E20, och arbetet med upp- och nedfarter till tunnlarna kan påbörjas. Detta påverkar givetvis trafiken för de som bor och verkar i Skärholmens Stadsdelar, speciellt i jultrafiken.

Läs mer