Poster taggade ‘Sätra’

Maryanne Vardy berättar om Mötesplas Sätra vid Skärholmens Fastighetsägares styrelsemöte som hölls i den nya fina lokalen vid Sätra Centrum.

Mötesplats Sätra ger ökad lokal närvaro

Stockholmshem har under våren iordningställt en ljus och fin möteslokal med stora fönster ut mot torget vid Sätra centrum. Förutom Stockholmshems egna medarbetare så har såväl stadsdelen som fastighetsägarföreningen redan planerat in att nyttja lokalen och förhoppningsvis blir det många fler.

Läs mer

Niklas Bulduk, Anette Petersson och Jonathan Sjösvärd träffar unga i Sätra.

Möte med unga i Sätra

Tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning och Skärholmens Fritidsgård har vi ett projekt som syftar till att få barn och ungas bild av Sätra. Vilka platser uppskattar dom, vilka platser känns otrygga eller behöver bli bättre på olika sätt.

Läs mer

Sätra SK genomför tillsynsvandringar på uppdrag av Skärholmens Fastighetsägare

Sätra SK genomför tillsynsvandringar på uppdrag av Skärholmens Fastighetsägare

Under hösten 2023 ingick Skärholmens Fastighetsägare ett samarbete med Sätra SK som fick i uppdrag att utföra tillsynsvandringar i Sätra och Bredäng. Under fem vandringar gjordes fler än 40 felanmälningar och nu har samarbetet förlängts. Det innebär att Sätra SK fram till och med juni 2024 kommer att genomföra minst tio tillsynsvandringar enligt en fastlagd och överenskommen rutt inom Skärholmens stadsdelsområde.

Läs mer

God Jul 2023

Tack för fin samverkan 2023!

Vi på kansliet vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, Fastighetsägarna Stockholm, civilsamhället i området med Löparakademin i spetsen, stadsdelsförvaltningen, exploateringskontoret, trafikkontoret, polisen och alla andra samverkansparter för ett stort engagemang och ett gott samarbete under 2023.

Läs mer