Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Poster taggade ‘Trygghetsvandring’

Trygghetsvandringar Skärholmen

Vid en trygghetsvandring identifieras otrygga platser i ett område. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Läs mer