Poster taggade ‘Trygghetsvandring’

Niklas Bulduk, Anette Petersson och Jonathan Sjösvärd träffar unga i Sätra.

Möte med unga i Sätra

Tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning och Skärholmens Fritidsgård har vi ett projekt som syftar till att få barn och ungas bild av Sätra. Vilka platser uppskattar dom, vilka platser känns otrygga eller behöver bli bättre på olika sätt.

Läs mer

Trygghetsvandringar höst/vinter 2023

Trygghetsvandringar i alla stadsdelsområden genomförda

Under november och december har vi genomfört trygghetsvandringar i alla fyra stadsdelsområden. Trygghetsvandringarna genomförs för att hitta och protokollföra otrygghetsskapande avvikelser i utemiljön, men de är även bra tillfällen att nätverka med andra aktörer som arbetar i området.

Läs mer