Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Arkiv för mars, 2019

Insamling av kundvagnar bidrar till en tryggare miljö

Kundvagnar som tas med från butikerna och lämnas på olika platser i Skärholmen har genom åren skapat problem. De bidrar till både ett svinn för butiksinnehavarna, ger ett skräpigt intryck i stadsbilden och en otrygg känsla för de som bor och vistas i Skärholmen.

Redan 2013 initierade Skärholmens Fastighetsägare ett samarbete mellan handlare i Skärholmens stadsdelsområde att samla in och återlämna kundvagnar som av olika skäl hamnat på fel platser. Idag har företaget Jobzone avtal med ett flertal butiker som innebär att de samlar in kundvagnarna och återlämnar dem till butikerna. Under 2018 samlades drygt 6000 kundvagnar in och återlämnades.

– Kundvagnar som kommer på villovägar ger ett otryggt intryck då det ser skräpigt ut. Det är heller inte ovanligt att kundvagnar används i samband med brott tex för att transportera stöldgods, säger Catarina Johansson-Nyman, vd Skärholmens Fastighetsägare.

– Jobzone arbetar för IKEA med fastighetsskötsel, där även deras kundvagnar ingår. När vi samlade in dessa i närområdet såg vi en mängd andra kundvagnar. Tack vare fastighetsägarföreningens initiativ och då vi redan hade upparbetade rutiner för detta så tecknade vi avtal med flera butiker, berättar Ali Mohamad, platschef på Jobzone.

För mer information: Catarina Johansson Nyman, VD Skärholmens Fastighetsägare,
tel 0705-28 46 88, catarina.johansson.nyman@skafast.se

Läs mer

Helt, rent och tryggt!

Nyhetsbrev från Skärholmens Fastighetsägare

Trygghet och säkerhet blir allt viktigare i vårt boende och det är två av våra hjärtefrågor.
Genom att bygga rätt från början kan man minska både kostnaderna och risken för brott och således öka tryggheten för hyresgästerna. Skärholmens Fastighetsägare har tillsammans med sina systerföreningar arbetat fram en checklista som medlemmarna kan få tillgång till i sin projektering.

För våra medlemmars befintliga fastighetsbestånd erbjuder vi våra trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

För att skapa ett tryggare och trivsammare Skärholmen arrangerar vi även, tillsammans med Skärholmens Stadsdelsförvaltning, trygghetsvandringar där vi ser över den yttre miljö och tar fram åtgärdsförslag.

En nedskräpad miljö ger större otrygghet och därför stödjer vi och uppmanar alla att vara med i Håll Sverige Rents aktioner mot nedskräpning.

Det här och mycket mer kan du läsa om i vårt senaste nyhetsbrev

Läs mer

Trygghetsbesiktning

– En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Skärholmens Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Innan en trygghetsbesiktning får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär, detta för att besiktningsmannen ska kunna sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter sker den fysiska besiktningen.

Läs mer