Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Levande Bredäng

Skärholmens Fastighetsägare och våra medlemmar SKB, Fastpartner, Svenska Bostäder och Stena Fastigheter deltog i en workshop som anordnades av Trafikkontoret om vilka satsningar som Trafikkontoret ska genomföra på Bredängstorget i samband med projektet Levande Bredäng.
Levande Stockholm är en satsning för att skapa levande och trivsamma miljöer under sommartider runt om i staden. Bredäng har valts ut till ett av de torg som omfattas av denna satsning.

Efter workshopen kommer Trafikkontoret att arbeta fram förslag på hur utvecklingen av torget kommer att se ut. Vi ser fram emot att få ta del av materialet från workshopen!

Mötet ägde rum i de fina lokalerna i den gamla panncentralen i Bredäng.

Möte - Levande Bredäng 2020-01-21

Möte - Levande Bredäng 2020-01-21

Möte - Levande Bredäng 2020-01-21

Möte - Levande Bredäng 2020-01-21