BID-nätverksträff arrangerad av Fastighetsägarna Stockholm. Denna gång var det ett inspirerande platsbesök hos Bro Utveckling.

Förra veckan var vi med på en BID-nätverksträff arrangerad av Fastighetsägarna Stockholm. Denna gång var det ett inspirerande platsbesök hos Bro Utveckling.

Kommunchef Ida Texell var med via länk och hälsade välkomna tillsammans med  Rolf Dickson Könberg från styrelsen och Elvira Andersson från Fastighetsägarna Stockholm som arrangerade denna BID-nätverksträff. Rasmus Vanagand, verksamhetsledare, presenterade Bro Utvecklings verksamhet. Han berättade bland annat om samarbetet med kommunen, polisen och andra lokala aktörer.

Bro Utveckling genomför en hel del satsningar, bland annat har man arbetat med att gemensamt röja sly på platser där gränsdragningen mellan fastighetsägare är otydlig. De arbetar också tillsammans med att förvandla otrygga ytor till aktiva platser. De satsar stort på ferieungdomar som får vara med i utvecklingen och tack vare det har bland annat otrygga mörka tunnlarna blivit målade och trivsammare. De har även ett konstprojekt vid centrum där Bro-bor får skicka in fotografier på Bro som sätts upp och de har målat alla soptunnor orangea för att motivera till att slänga skräp. Nätverksträffarna ger, förutom inspiration, ett bra tillfälle till att samtala med andra BID-inspirerade föreningar.

Ett flertal representanter från BID-inspirerade föreningar i Stockholmsområdet och Sverige deltog i träffen: Bro Utveckling, Tryggare Väsby, Trygg i Märsta, Skärholmens Fastighetsägare, BID Tureberg, Gottsunda-Valsätra Fastighetsägare, Gränby- Kvarngärdet Fastighetsägare, Jordbro i Samverkan, Rågsveds Fastighetsägare och BID Malmö.