Informationsmöte gällande jämförelseförfarandet inför direktanvisning

Den 13 september höll Stockholm Stad ett informationsmöte för att berätta mer och ge utrymme för eventuella frågor då jämförelseförfarande inför direktanvisning pågår.
Projektgruppen för Fokus Skärholmen presenterade processen och hur arbetet sett ut såhär långt. Ett stort fokus ligger på social hållbarhet som är ett av fyra utvärderingskriterier som väger tungt inom ramen för projektet. Staden började exempelvis med en tidig dialog, t.ex. ”bästa platsen”, en barnkonsekvensanalys av stadsdelarna som skall utvecklas. Workshops har hållits med byggherrar, arkitekter, konsulter, förvaltningar för att skapa en sammanhållen uppfattning om social hållbarhet. Trygghetsfrågorna vid nyproduktion är också en viktig fråga.

Läs hela presentationen här!