Kompetenssäkring inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU är en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring inom fastighetsbranschen, www.Fastun.se

För att underlätta för företag att kunna anställa kompetenta medarbetare samt att underlätta för nyanlända att komma in på svensk arbetsmarknad har FU tagit fram flera verktyg. Bl.a. ges ett föredrag kring hur man handleder medarbetare. Läs mer här.

I Stockholm är föredraget 11 december.