5500 bostäder godkända inom Fokus Skärholmen

Fokus Skärholmen växer. Målet på 4000 bostäder har växt och i detaljplaner finns nu över 5000 bostäder.
Tio markanvisningar har nyligen godkänts och i samband med dessa finns ett utvärderingskriterum för social hållbarhet.


De byggaktörer som vill vara med har fått konkurrera med social hållbarhet och det har enligt Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen, varit väldigt lyckosamt och fått stor uppmärksamhet. De har bland annat beskrivit hur de tänker kring belysning, växtlighet, överblickbarhet med mera. Det här är viktiga frågor som vi brinner för och som bidrar till ökad trygghet och trivsel.

Här kan du läsa mer.

Taggar:, , , , , , , ,