Anpassad trygghetsvandring

En väl omhändertagen utemiljö i våra stadsdelar är viktigare än någonsin nu under pandemin när många fler är hemma.

Vanligtvis brukar vi genomföra trygghetsvandringar i varje stadsdel vid två tillfällen under året. Vandringarna brukar vara välbesökta men för att hålla distans och inte samlas i grupp har vi från kansliet genomfört en trygghetsvandring på egen hand i Bredäng.

Vi följde upp de vandringar som genomförts de senaste två åren för att se vilka åtgärder som vidtagits på platserna. I vanlig ordning protokollfördes vandringen och berörda parter informeras om åtgärder som behöver genomföras för att öka tryggheten och säkerheten i området.

Efter sommaren hoppas vi kunna genomföra gemensamma trygghetsvandringar igen.

anpassad trygghetsvandring

Sonny Söderström och Oliver Berger från Skärholmens Fastighetsägare genomför en pandemianpassad trygghetsvandring.