Till årets första styrelsemöte för Skärholmens Fastighetsägare bjöds vi hem till vår medlem HSB BRF Vårberg av styrelseledamot Owe Läth. Brf Vårberg blev medlem i Skärholmens Fastighetsägare redan under föreningens första år 2008. Tack för ert långsiktiga engagemang för området!

Årets första styrelsemöte med finfika hos HSB BRF Vårberg

Till årets första styrelsemöte för Skärholmens Fastighetsägare bjöds vi hem till vår medlem HSB BRF Vårberg av styrelseledamot Owe Läth.
Brf Vårberg blev medlem i Skärholmens Fastighetsägare redan under föreningens första år 2008.
Tack för ert långsiktiga engagemang för området!

Owe bjöd på kaffe och gott kaffebröd och inledde mötet med att berätta om fastigheterna som byggdes under åren 1967-1968 och som omfattar 210 lägenheter. Det ingår i det så kallade ”Miljonprogrammet” (en miljon bostäder på tio år). Byggherre var HSB riksförbund, arkitekt John Morton ritade området. Han utformade endast två bostadsområden i Sverige innan han flyttade tillbaka till sitt hemland Australien.

2000 startade Riksantikvarieämbetet en inventering av kulturhistoriska byggnader i Sverige. I denna inventering från 2006 har detta område och byggnader klassificerat som Grönt d.v.s. särskilt värdefullt från historisk och kulturhistorisk synpunkt. Enligt utdrag från beskrivningen beskrivs området så här: ”Detta område har en unik gestaltning med mycket stora arkitektoniska värden”, ” Byggnaderna blir till rosaröda lådor som svävar över marken”, ” Betongtrapporna liknar utfällda landningsställ”.

Det blev en bra start för styrelsearbetet 2024 där vi både hann gå igenom verksamhetsberättelsen för 2023 och diskuterade en hel del planer inför 2024 som kommer att omfatta både mer platsaktivering, nätverksträffar och samverkan med lokala aktörer.

Nu ser vi fram emot ett fortsatt kreativt år och fler inbjudningar till våra andra medlemmars områden. 😊

Taggar:, , , , ,