Årets trygghetspris har tilldelats Mitt 127 och Mitt 127-festivalen

Mitt 127 och Mitt 127-festivalen har fått årets trygghetspris för att de erbjuder ungdomar i Skärholmen möjlighet att vara delaktiga och stärka självkänslan så att de kan förändra sin sociala omgivning.

Stockholm ska erbjuda en trygg och sammanhållen stad som verkar för alla. Därför delar Stockholm stad för sjätte året i rad ut ett trygghetspris. Årets tema var en verksamhet som aktivt för jämställdhet och inkludering samt mot diskriminering och fördomar i Stockholm.

Genom ett inkluderande förhållningssätt där barns och ungas vilja och röster har haft en avgörande betydelse skapar organisationen ”Mitt 127” och 127-festivalen, i samverkan mellan civilsamhälle, lokala aktörer och ungdomarna själva, delaktighet, engagemang och stolthet för Skärholmen och för Stockholm.

Prisutdelare var socialborgarrådet Åsa Lindhagen och priset delades ut vid stadens trygghetskonferens den 6 november.