Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Årsmöte 2023

Årsstämma, Fokus Skärholmen och Trygga Trappan på en gång

Igår genomförde vi den 15:e årsstämman för Skärholmens Fastighetsägare.

Vi var hos Skärholmens Gård som ligger vackert vid Mälarens strand. Herrgården var ursprungligen ett torp men byggdes under mitten av 1700-talet om till sommarnöje för välbeställda Stockholmare. Fastigheten är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm (bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden) och förvaltas sedan 2011 av Föreningen Skärholmens Gård som arrangerar olika typer av evenemang. Till exempel Skärholmens Fastighetsägares årsmöte.

Fokus Skärholmen

Efter att Henrik Tufvesson, tf vd Skärholmens Fastighetsägare, öppnade mötet så berättade Karin Ahlzén, projektchef Stadsledningskontoret Stockholms stad med ansvar för bland annat Fokus Skärholmen, om vad som är aktuellt inom Fokus Skärholmen. Det pågår stadsutveckling på väldigt många platser i Skärholmen och 9500 lägenheter finns med i bostadsutvecklingen. Det finns mycket att läsa om detta på Stockholm växer.

Ett viktigt verktyg i stadsutvecklingen är markanvisningsförvarandet där staden har flera olika kriterier som ska uppfyllas för att få markanvisning och där ingår bland annat att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Karin lyfte också föreningens och systerföreningarnas viktiga arbete för ökad trygghet och trivsel i våra stadsdelar.

Trygga Trappan

Innan själva årsmötet fick vi också höra mer om Trygga Trappan av Jonathan Sjösvärd, projektledare Skärholmens Fastighetsägare. Trygga Trappan innebär att polisen ges rätt att lagföra personer som olovligen uppehåller sig i fastigheters allmänna utrymmen. Arbetet innebär att föreningen kartlägger olovligt häng i fastigheter, att fastighetsägare arbetar med säkerheten och har fullgott skalskydd och insatser av polisen i rätt trapphus vid rätt tillfällen.

Detta är ett strålande bevis på god samverkan där föreningen, fastighetsägare och polisen med gemensamma krafter når resultat. I Skärholmen har Stockholmshem och AB Svenska Bostäder initialt varit med i arbetet som resulterat i minskade kostnader för sanering och städ i allmänna utrymmen, färre ärenden från boende, ökad upplevd trygghet enligt boendeundersökningar och ett stort antal polisbeslag.

Årsmöte för Skärholmens Fastighetsägare

Efter all denna information och en trevlig lunch genomfördes årsmötet och konstituerande styrelsemöte. Ett särskilt tack till Anette Sand som agerade mötesordförande vid årsmötet och Bo Lundblad som tog på sig rollen som mötesordförande vid det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsen 2023 ser ut enligt följande:

Olle Torefeldt, Stockholmshem – ordförande
Katrin Behdjou Arshi, Fastighetsägarna Stockholm – vice ordförande

Övriga ledamöter:
Münibe Demirkiran, AB Svenska Bostäder Bostäder
Christian Hammerman, Primula Byggnads AB
Bo Lundblad, Bo Lundblad Fastigheter
Ludvig Striem, Einar Mattsson AB
Owe Läth, Brf Vårberg
Maryanne Vardy, Stockholmshem
Zainab Ansari, Grosvenor

Suppleanter:
Monika Gröning, SKB
Charlotte Lundqvist, Micasa Fastigheter
Jonas Ginell, Berglund & Ginell Byggmästare HB

Taggar:, , , ,