Årsstämma för Skärholmens Fastighetsägare

Årsstämman ägde denna gång rum på Café Lyran. Som vanligt när fastighetsägarföreningen har möten råden en positiv stämning med gemensamma mål och samverkan i fokus.

Catarina Johansson Nyman och Jeanette Hegedus från SL/SLL

Catarina Johansson Nyman och Jeanette Hegedus från SL/SLL

Mötet inleddes med att Jeanette Hegedus och Jonas Lindberg från SL/SLL berättade om SLs trygghetsarbete. Det var positivt att höra att vi har att vi har samsyn på samverkan i trygghetsfrågor.

I samband med Årsmötet slutar Catarina Johansson Nyman som vd för föreningen och avtackades.

Catarina har gjort ett strålande jobb men när hon nu beslutat sig för att gå i pension så känns det mycket bra att Sonny Söderström tar över rodret som vd för Skärholmens Fastighetsägare. Sonny har lång erfarenhet från fastighetsförvaltning bl a som distriktschef på Stockholmshem. Sonny har också, tillsammans med medarbetare, drivit en rad spännande och viktiga utvecklingsprojekt som givit goda resultat.

 

Catarina Johansson Nyman och Jonas Lindberg från SL/SLL

Catarina Johansson Nyman och Jonas Lindberg från SL/SLL

Skärholmens Fastighetsägare:  Oliver Berger projektledare, Catarina Johansson Nyman avgående vd, Anette Sand ordförande, Sonny Söderström tillträdande vd, Henrik Tufvesson vice ordförande

Skärholmens Fastighetsägare: Oliver Berger projektledare, Catarina Johansson Nyman avgående vd, Anette Sand ordförande, Sonny Söderström tillträdande vd, Henrik Tufvesson vice ordförande