Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Årsstämma för Skärholmens Fastighetsägare

Årsstämman ägde denna gång rum på Café Lyran. Som vanligt när fastighetsägarföreningen har möten råden en positiv stämning med gemensamma mål och samverkan i fokus.

Catarina Johansson Nyman och Jeanette Hegedus från SL/SLL

Catarina Johansson Nyman och Jeanette Hegedus från SL/SLL

Mötet inleddes med att Jeanette Hegedus och Jonas Lindberg från SL/SLL berättade om SLs trygghetsarbete. Det var positivt att höra att vi har att vi har samsyn på samverkan i trygghetsfrågor.

I samband med Årsmötet slutar Catarina Johansson Nyman som vd för föreningen och avtackades.

Catarina har gjort ett strålande jobb men när hon nu beslutat sig för att gå i pension så känns det mycket bra att Sonny Söderström tar över rodret som vd för Skärholmens Fastighetsägare. Sonny har lång erfarenhet från fastighetsförvaltning bl a som distriktschef på Stockholmshem. Sonny har också, tillsammans med medarbetare, drivit en rad spännande och viktiga utvecklingsprojekt som givit goda resultat.

 

Catarina Johansson Nyman och Jonas Lindberg från SL/SLL

Catarina Johansson Nyman och Jonas Lindberg från SL/SLL

Skärholmens Fastighetsägare:  Oliver Berger projektledare, Catarina Johansson Nyman avgående vd, Anette Sand ordförande, Sonny Söderström tillträdande vd, Henrik Tufvesson vice ordförande

Skärholmens Fastighetsägare: Oliver Berger projektledare, Catarina Johansson Nyman avgående vd, Anette Sand ordförande, Sonny Söderström tillträdande vd, Henrik Tufvesson vice ordförande