Återtag kring insamling av kundvagnarna

Under våren 2013 initierade Skärholmens Fastighetsägare ett samarbete mellan handlare i Skärholmens stadsdelsområde för att starta en insamling av de kundvagnar som av olika anledningar hamnat på ställen där de inte hör hemma. Detta är ett störande moment i stadsbilden samt att vagnarna kostar handlarna en del pengar då de hamnar på avvägar. Det dåvarande företaget Adaptus, numera Jobbzone, anlitades för att sköta insamlingen och åtlämnande av kundvagnarna. Arbetet startade i juni 2013 och Adaptus samlade kundvagnar runt om i Bredäng, Sätra, Skärholmen, Kungens Kurva, Vårberg och Vårby gård för att sedan återlämna dessa till respektive butik som betalar för tjänsten. Tyvärr rann samarbetet ut i sanden, varpå Skärholmens Fastighetsägare på nytt har tagit upp problemen som blivit tydligare och tydligare i gatumiljön i våra stadsdelar. Därför är vi glada att kunna berätta att samarbetet startat på nytt och kontrakt har skrivits mellan Jobbzone (f.d. Adaptus) och ICA Kvantum samt Lidl. Vi hoppas på ett snabbt och tydligt resultat då kundvagnarna är problematisk för både boende som ser en försämring av den yttre miljön i bostadsområdena, samt fastighetsägarna som återfinner kundvagnar i sina fastigheter och måste hantera dessa.

Text: Karin Göransson