Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Barnkonventionen

Barnkonventionen är lag – hur får vi in barnens perspektiv i vårt arbete?

Välkommen på en insiktsträff

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag.

Två gästföreläsare

Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad kommer och berättar om stadens barnrättsarbete. Barnombudsmannen tillsammans med stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar för att barns och ungas rättigheter enligt FN:s barnkonvention ska respekteras.

Caroline Dahlbom, hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder berättar om ett exempel från Svenska Bostäders arbete i Husby som resulterade i en trygghetsvandring med barn.

När: Torsdag 9 november, kl 10-11.30
Var: Måsholmstorget 20, Hubben, (Skärholmens stadsdelsförvaltning)
OSA: Senast måndag 6 nov till trond.hannerstig@stockholmshem.se
Vem: Ta gärna med kollegor som kan ha intresse av detta!

Träffen arrangeras tillsammans med vår systerförening Rågsveds Fastighetsägare.

Här kan du ladda ner inbjudan som pdf.

Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad
Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad
Caroline Dahlbom hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder
Caroline Dahlbom hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder
Barnkonventionen

Taggar:, , , , , ,