Förra veckan arrangerade Fastighetsägarna Stockholm en BID-nätverksträff. Det är intressant och givande att få träffa kollegor från andra föreningar.

BID-nätverksträff hos Fastighetsägarna

Förra veckan arrangerade Fastighetsägarna Stockholm en BID-nätverksträff. Det är intressant och givande att få träffa kollegor från andra föreningar och denna gång deltog Fastighetsägare i Järva, Jordbro i Samverkan, Vivalla-Boglundsängen Fastighetsägare, Gottsunda/Valsätra Fastighetsägare, Bro Utveckling, Vi är Valsta, Trygg i Märsta, Samverkan i Huddinge och BID-Flemingsberg.

Jonathan Sjösvärd från Skärholmens Fastighetsägare fick möjlighet att berätta om föreningens arbete med Trygga trappan som är en metod för att stoppa systematiskt häng i trapphus och allmänna utrymmen. Modellen har tagits fram i samverkan mellan Stockholmshem, Svenska Bostäder, Lokalpolisen i Skärholmen och Skärholmens Fastighetsägare.

Metoden innebär att fastighetsägare skriver ett samarbetsavtal med polisen om att de får lagföra obehöriga som hänger i trapphus. En förutsättning för detta är att fastigheterna har ett fullgott skalskydd, så att obehöriga inte kan ta sig in. I Skärholmen fördes även en dialog med hyresgäster i aktuella fastigheter med positiv respons, sedan sattes dekaler upp som visar på att obehöriga inte får vistas där, vilket är en förutsättning för att polisen ska kunna lagföra de obehöriga.

– Trygga Trappan kan låta som en hård metod men det är inte det enstaka hänget vi vill åt. Målet är att få bort det mer systematiska hänget som kan kopplas till kriminell verksamhet och stor otrygghet för hyresgästerna, säger Jonathan.

Det krävs ett gediget förarbete i form av kartläggning och identifiering av lämpliga trapphus och metoden i sig är resurskrävande. Fastigheterna som ingår i Trygga Trappan håller en riktigt hög förvaltningsstandard och har implementerat många åtgärder för att få bukt på det systematiska hänget. Trygga Trappan är det sista steget i en rad åtgärder för tryggare och trivsammare trapphus.

Helena Kihlanki från Trygg i Märsta berättade om hur de arbetar med tryggheten för lokalhyresgäster. Föreningens medlemmar har ett stort antal lokalhyresgäster som är viktiga för områdets attraktivitet och trygghet.

Rasmus Vanagan, Bro Utveckling, berättade om hur de arbetar med ferieungdomar där de samordnar satsningen på feriearbete för ungdomar i kommunen. Arbetet sker både på kommunal mark och medlemmars mark och omfatta bland annat att måla tunnlar vilket resulterat i att klottret i tunnlarna minska markant.

Tack för en bra eftermiddag, vi ser fram emot kommande träffar och platsbesök!

Förra veckan arrangerade Fastighetsägarna Stockholm en BID-nätverksträff. Det är intressant och givande att få träffa kollegor från andra föreningar.

Taggar:, , , , ,