Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Bo Lundblad Fastigheter på Stångholmsbacken i Vårberg

Bo Lundblad fastigheter skapar ökad trygghet med hjälp av Teoge

Bo Lundblad Fastigheter har bland annat fastigheter på Stångholmsbacken i Vårberg. Här satsar stort man på trygghet och trivsel för sina hyresgäster.

Förvaltningsföretaget Teoge är anlitade för att sköta förvaltningen av fastigheterna och de berättar om arbetet som genomförts och som löpande genomförs. Det fanns bland annat flera större utrymmen i fastigheternas källare som ibland drog till sig obehöriga. Dessa har byggts om till verksamhetslokaler och hyrs ut till olika verksamheter, vilket dessutom ökar närvaron av människor i området dagtid. Källarna är ommålade och har närvarostyrd belysning. Alla entré och källardörrar har elektroniska lås utan portkoder. Garaget har kameraövervakning och närvarostyrd belysning kommer att installeras även där.

Josef Zeglem förvaltare, Teoge och Christian Thorén vd, Teoge
Josef Zeglem förvaltare, Teoge och Christian Thorén vd, Teoge

Vi försöker också sprida ut de entreprenörer som är här till olika dagar så att vi ökar intervallerna i närvaron i området, berättar Josef Zeglem som är förvaltare i området.

Josef har läst Facility Management där fastighetsförvaltning är en del. Han gjorde sin praktik hos Teoge där han arbetade mycket med Bo Lundblad fastigheter och det ledde till en fast anställning.

Det är ett roligt och varierande arbete. Jag lär mig något nytt varje dag och den största utmaningen är nog att försöka göra alla nöjda, säger Josef.

På Stångholmsbacken finns 72 lägenheter i fyra fastigheter. 2017 genomfördes ett stambyte och sedan dess har ett upprustningsarbete pågått och i juni i år blev innergårdarna klara vilket är en viktig del i arbetet med ökad trivsel och upplevd trygghet. De är nu öppna och ljusa och ska locka till samvaro. På en sida av husen har fastighetsägaren också upplåtit mark åt de boende att ta hand om.

Det blir som ett gemensamt ägarskap och vi ser till att det finns material och annat som kan behövas. Nu har hyresgästerna själva gjort om en tidigare undanskymd plats till en trevlig yta att umgås och odla på, berättar Christian Thorén som är vd för Teoge.

På en sida av husen har fastighetsägaren också upplåtit mark åt de boende att ta hand om.
På en sida av husen har fastighetsägaren också upplåtit mark åt de boende att ta hand om.

Som du ser vågar man lämna sina grillar ute och det tycker jag är ett bra tecken på trygghet, lägger Josef till.

Christian har en gedigen bakgrund inom fastighetsförvaltning och har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv med fastigheter på olika sätt.
Han berättar att Teoge har arbetat med Bo Lundblad i många år och att företaget arbetar utifrån att de ska ta hand om fastigheterna man förvaltar med samma omsorg som om man ägde dem själva.

Teoge ägs av två familjer som både äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Den ena ägarfamiljen har byggt vad de själva kallar ” rejäla hus för vanliga människor” sedan 30-talet. Vi i fastighetsbranschen har ett ansvar att se till att det finns bostäder för alla, från tidigt till sent skede i livet. Både vi på Teoge och ägaren för Bo Lundblad fastigheter har ett personligt engagemang i det vi gör, säger Christian.

Bo Lundblad Fastigheter är också medlem i Skärholmens Fastighetsägare som en del i engagemanget för tryggare och trivsammare bostadsområden.

Bu Lundblad vd, Bo Lundblad Fastigheter

Bo Lundblad vd, Bo Lundblad Fastigheter

Medlemskapet i Skärholmens Fastighetsägare är viktigt för att skapa trivsel i närområdet vid sidan av arbetet med de egna fastigheterna, säger Bo Lundblad, vd och ägare av Bo Lundblad Fastigheter.

Förutom trygghet och trivsel så är fastighetsägaren Bo Lundblad Fastigheter väldigt engagerad i energifrågor och har tilläggsisolerat alla vindar, renoverat fönster, gjort injusteringar av värmesystemet, justerat in ventilationen och köper klimatkompenserad fjärrvärme. I andra delar av sitt fastighetsbestånd har fastighetsägaren övervägt att installera solceller, vilket kanske även kommer hit på sikt.

– Även miljöarbetet är viktigt och här finns bland annat källsortering för de boende, tillägger Josef.

Bo Lundblad Fastigheter har funnits sedan 1966 och äger idag 13 bostadsfastigheter med ca 500 lägenheter och totalt 40.000 kvm uthyrningsbar yta i Stockholm. Fastighetsägarens mål är att erbjuda ett tryggt och bekymmersfritt boende av god kvalitet samt att erbjuda kontor, förvaring och parkering till hyresgästerna.

Text och foto: Katarina Magnusson

Bo Lundblad Fastigheter på Stångholmsbacken i Vårberg
Bo Lundblad Fastigheter på Stångholmsbacken i Vårberg
Christian Thorén och Josef Zeglem i en av de upprustade källarna.
Christian Thorén och Josef Zeglem i en av de upprustade källarna.
Bo Lundblad Fastigheter på Stångholmsbacken i Vårberg
Bo Lundblad Fastigheter på Stångholmsbacken i Vårberg

Taggar:, , , , ,