Trygghetsvandring i bredäng, november 2023

Bredäng är väl upplyst men det behövs mer

Igår genomförde vi höstens första trygghetsvandring som gick av stapeln i Bredäng. Det var en god uppslutning och många intressanta samtal under vandringen.

En del klotter noterades. Området kändes befolkat med många som rörde sig i området. Det var väl belyst på många platser men Bredäng är stort och har många grönytor som skulle behöva ytterligare belysning.

Trygghetsvandringarna arrangeras tillsammans med Stockholms stad – Skärholmens stadsdelsförvaltning och Polismyndigheten för att tillsammans med dem som har rådighet över platsen ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och behöver åtgärdas.
Avvikelser protokollförs och vidarebefordras till dem som har rådighet att åtgärda dem. En tid efter att protokollen skickats ut genomförs en uppföljande vandring för att kontroller att avvikelserna blivit åtgärdade.

Med på trygghetsvandringen var representanter från Svenska Bostäder, Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, Fastpartner AB (FPAR), Stena Fastigheter, Stadsdelsförvaltningen, Exploateringskontoret, Stockholms stad och områdespolisen.

Taggar:, , , , , ,