Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Lena Svensson är strateg och samordnare för trygghetsarbetet på stadsdelsförvaltningen i Skärholmen.

”Det handlar om att vara uthållig”

Otrygga platser och unga med risk att dras in i kriminalitet är två prioriterade trygghetsfrågor som stadsdelsförvaltningen i Skärholmen jobbar intensivt med.
Arbetet är långsiktigt och effekterna inte omedelbara.
– Det handlar om att vara uthållig, säger Lena Svensson, trygghetssamordnare i Skärholmen.

Lena Svensson är strateg och samordnare för trygghetsarbetet på stadsdelsförvaltningen i Skärholmen. Tillsammans med lokalpolisen har man arbetat fram en samverkansöverenskommelse där man pekat ut två prioriterade områden i trygghetsarbetet: ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och otrygga platser.

– Vi ser att det finns risk för att barn och unga dras in i kriminalitet och nätverk av äldre. Här jobbar vi med fältassistenter, fritidsverksamheten, socialtjänsten och polisen. Vissa individer jobbar vi mer riktat mot, och där är utbildningsförvaltningen viktig. Den upplevda otryggheten handlar om att jobba direkt mot vissa platser.

– Det är mycket i centrummiljöerna. Det kan vara öppen narkotikaförsäljning, det kan vara häng utanför vissa tunnelbanor. Sånt som skapar otrygghet när människor går förbi. Här är polis, förvaltning, fastighetsägare och SL viktiga partners, säger Lena Svensson.

Lena Svensson är strateg och samordnare för trygghetsarbetet på stadsdelsförvaltningen i Skärholmen.

Ser du några positiva effekter av ert arbete?
– Ett sätt att mäta är att göra trygghetsmätningar. Polisen gör en varje år och staden vartannat år. Där kan vi inte se en förbättring, tyvärr, men det handlar om att vara uthållig.
– När det handlar om barn och unga så har vi tidiga insatser som föräldrastöd och hembesöksprogram. Det är oerhört viktiga långsiktiga insatser, men som inte visar resultat förrän om kanske 10 år.

Vad behöver ni jobba vidare på?
– Ett utvecklingsområde är att nå ut med det vi gör, till människorna som bor i stadsdelen, och få höra vad medborgarna vill vara med och påverka. Att hitta former för ännu mer dialog i Skärholmen.

Beskriv Skärholmen med tre ord?
– Mångkultur. Språk, kultur och traditioner från hela världen blandas. Det är givande.
– Naturskönt. Det är nära till naturreservat och det finns en jättefin strandpromenad som går ända till Vårberg.
– Stadsutveckling. Det planeras 6 000 nya bostäder, så Skärholmen växer överallt.

Denna text är med i Mitt i Skärholmen, nr 8 (sid 11), Mitt i Skärholmen 26 februari-4 mars 2022

Lena Svensson är strateg och samordnare för trygghetsarbetet på stadsdelsförvaltningen i Skärholmen.

Taggar:, , , , , ,