Einar Mattsson rustar upp i Vårberg

Einar Mattsson rustar upp i Vårberg

När Einar Mattsson rustar upp sina fastigheter i Vårberg tar man ett helhetsgrepp, från stambyte till utomhusmiljön, det ökar både den upplevda tryggheten och trivseln.

Leif Eriksson, Einar MattssonVåra hyresgäster har haft några tuffa år med ständiga ombyggnationer men jag är säker på att de uppskattar resultatet, säger Leif Eriksson, områdesförvaltare.

Leif har arbetat med fastighetsförvaltning i 35 år och sedan 2018 på Einar Mattsson.

Som förvaltare tycker jag att det är roligast att arbeta med hyresrätter. Jag trivs med att ha kontakt med hyresgäster och att arbeta i ett företag där man äger och satsar på fastigheterna och har ett långsiktigt engagemang, berättar han vidare.

2017 startade arbetet med stambyte i Einar Mattssons fastigheter på Ängsholmsgränd i Vårberg. Här finns 213 lägenheter i 11 byggnader och en hel del grönytor emellan.

Med stambytet som start har man sett över hela fastigheterna och utomhusmiljön. Källarna är uppmålade och har fått ny närvarostyrd belysning, säkra burar i stål och säkra dörrar till de olika sektionerna. Dörrarna har dessutom försetts med okrossbart glas så att man ser vad som finns på andra sidan dörren för att öka tryggheten.

Alla lås är bytta mot Aptus-låssystem så att inga nycklar längre används av hyresgästerna. Det innebär också att man kan styra så att källarna är helt låsta nattetid för att hindra eventuella problem som kan uppstå. Portarna in till fastigheterna har fått brytskydd och samma digitala låssystem som källarna med låsbricka och porttelefon. Även lägenheterna är renoverade för att öka trivseln och här har hyresgästerna fått välja nivå på renovering av kök och badrum.

Renoverade trygga källare hos Einar Mattsson

Leif Eriksson och Kirsi Naskali En positiv utveckling är att stadsdelsförvaltningen flyttat in med daglig verksamhet i fem lokaler i fastigheterna.

Det innebär att fler människor rör sig i området dagtid vilket är positivt ur både ett trygghets- och ett trivselperspektiv, säger Leif.

Kirsi Naskali som är Enhetschef på stadsdelsförvaltningen, för den dagliga verksamheten visar runt i de nya fina lokalerna. Här finns en lokal som heter Fönstret där man både ska kunna köpa saker producerade av de som besöker dagligverksamheten och fika. I en annan lokal finns möjligheter att sy, arbeta med keramik och mycket mer.

Utomhusmiljöerna är upprustade i dialog med de boende för att skapa mötesplatser och trygga och trivsamma ytor. Mellan fastigheterna har det tidigare funnits stora asfaltsytor, nu finns här grillplatser, lekplatser, grönområden, cykelparkeringar och ljusskulpturer.

Grönområden och ljusskulpturer

Einar Mattsson har även satt ny gjuten granitkantsten, vilket gör det svårare för bilar att åka in och köra upp på gräsmattor samtidigt förbättras också miljön och utseendet.

Vi kommer även att placera odlingslådor i området, vilket kommer att ge de boende möjlighet att odla nära sitt hem, berättar Leif.

Han berättar att bolaget tydligt märker att de boende uppskattar upprustningen, framförallt utemiljön. Det är dock svårt att se på NKI-mätningarna som gjorts hittills då den senaste gick ut mitt i renoveringsperioden.

I fritextsvar kan vi se att många är nöjda och tacksamma över det arbete som pågår, men ett tydligt resultat hoppas vi kunna se i nästa mätning när de inte längre är drabbade av själva arbetet.

Det säger Leif som tycker att det ska bli spännande att se nästa mätning där han är övertygad om att upprustningen kommer att ge ett positivt utslag.

Sonny Söderström

När en fastighetsägare rustar sitt fastighetsbestånd så ger det effekt på hela området och gagnar även andra fastighetsägare och området i stort. Det är roligt att se hur våra medlemmar arbetar på ett långsiktigt sätt med att öka trygghet och trivsel. Vi kan, i andra områden, se ett tydligt samband mellan brottsförebyggande förvaltning, minskad brottslighet och ökad trivsel bland de boende. Säger Sonny Söderström, VD på Skärholmens Fastighetsägare.

Taggar:, , , , , , ,