Idag har vi i Skärholmen haft studiebesök av medarbetare från Regeringskansliet. De ville veta mer om hur BIDs-inspirerad platssamverkan fungerar i verkligheten.

En sommarhälsning

Hej då,

Den sista juni gjorde jag min sista dag som tf VD hos Skärholmens Fastighetsägare. Uppdraget att under ett halvår vikariera för föräldraledige Trond Hannerstig är slut och vi hälsar nu Trond välkommen tillbaka som VD.

Det har varit ett kul och spännande halvår i Skärholmen. Internt arbete med veckovisa kanslimöten, tre styrelsemöten och ett årsmöte har kombinerats med många intressanta externa möten.

Henrik Tufvesson

Jag har vid ett flertal tillfällen fått chansen att diskutera trygghetsfrågor och platsaktivering med stadens anställda i stadsdelsförvaltningen och med lokalpolisen i Skärholmen, medverka på trygghetsvandring i Skärholmen, möta engagerade lokalpolitiker, kommuntjänstemän och näringsidkare i både Huddinge och Stockholm om samarbetet mellan Kungens Kurva och Skärholmen, prata inför stadens anställda som arbetar med Fokus Skärholmen om vad vi i föreningen gör och träffa ett flertal representanter från både nuvarande och presumtiva medlemmar. Vill också passa på att lyfta mina möten och samarbeten med Värmeverket i Bredäng och Löparakademin – de gör ett fantastiskt arbete för unga i Skärholmen.

Till det har frågan om trygghet och platssamverkan under våren blivit en rikspolitisk fråga då det skrevs in i det Tidöavtal som styr regeringens dagordning. Så därför har jag även varit med och arrangerat studiebesök i Skärholmen för både riksdagspolitiker och regeringskansliets anställda och informerat om vad föreningar och våra medlemmar gör för att höja tryggheten i bostadsområdena. Fick även möjlighet att delta i ett rundabordssamtal med samma tema tillsammans med riksdagspolitiker, Fastighetsägarna Sverige, Sveriges Allmännytta och ett antal fastighetsägare. Lägg därtill ett halvdagsseminarium arrangerat av Fastighetsägarna Stockholm om trygghetsfrågor där vårt projekt Trygga Trappan togs upp som ett gott exempel.

Min tidigare erfarenhet från Fastighetsägarna Stockholm och som långvarig styrelseledamot och vice ordförande i föreningen förkortade introduktionen som tf VD då det mesta av föreningens arbete var välbekant. Men att gå in i en mer exekutiv roll i föreningen var mycket lärorikt och har gett mig nya erfarenheter. Vi är några få på kansliet som med begränsade resurser skapar väldigt mycket medlemsnytta – ledorden är att få till samverkan och samarbeten mellan olika aktörer i en gemensam vision om ett tryggare Skärholmen.

Jag vill avslutningsvis rikta ett särskilt tack till mina fantastiska kanslikollegor Jonathan och Katarina som redan från första dagen på jobbet gjorde att jag kände mig välkommen. Det har varit kul att jobba med er. Även ett stort tack till avgående ordföranden Anette och nytillträdde ordföranden Olle för bra samarbete och stöttning under detta halvår. Och så ett tack till alla ni andra jag mött och samarbetat med under detta halvår – ingen nämnd ingen glömd. Skärholmens Fastighetsägare är verkligen en organisation för samverkan, tillsammans gör vi varje dag Skärholmen lite trivsammare och tryggare. Fortsätt med det!

Allt gott, glad sommar!
/ Henrik

Taggar:, , , , , , , , ,